Bài giảng Qui trình nghiên cứu

Các vấn đề cần chú ý • Tất cả các người phỏng vấn phải nắm rõ mục đích của việc khảo • Quan hệ thân thiện với đối tượng phỏng vấn • Các thuật ngữ chuyên môn cần hiểu thấu đáo • Kỹ thuật phỏng vấn mẫu và thẩm định (nhóm)

ppt10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Qui trình nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan