Bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản

Nhà cửa, công trình xây dựng cố định không di dời Các công trỡnh hạ tầng gắn liền với đất đai Các tài sản gắn liền không tách rời công trỡnh XD Được đo lường và lượng hoá thành giá trị => BĐS khụng chỉ là yếu tố vật chất mà phải LÀ TÀI SẢN THỰC

ppt99 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên