Công nghiệp hóa và tăng trưởng: Chuyển đổi cơ cấu

(Bản scan) Khái niệm chuyển đổi cơ cấu nhằm hợp nhất việc nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của phát triển được trình bày bằng cách sử dụng các khái niệm như chuyển đổi nông nghiệp, công nghiệp hóa, quá độ nhân khẩu học và thành thị hóa. Mỗi một khái niệm này miêu tả một hay một vài khía cạnh của toàn bộ quá trình chuyển đổi. Phần 1 kết hợp sự chuyển đổi của nhu cầu, thương mại, sản xuất và thuê nhân công thành một thể duy nhất để phân tích hiện tượng tăng trưởng dài hạn.

pdf31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghiệp hóa và tăng trưởng: Chuyển đổi cơ cấu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan