Bài giảng Các beta-Lactam

§ Có cùng phổ tác dụng. § Peni G bị hủy ở pH acid dd IM/IV ( muối K,Na) § Phân bố rộng ở dịch và mô, kém ỏ LCR, SCN, xương, mắt. § T1/2 ngắn :# 1/2 h . Thải trừ chủ yếu qua thận. § kết hợp + probenecid : trong trị lậu cầu khuẩn. § Peni V: bền trong pH acid > Peni G PO. § Benzathin Peniciilin, Procain Penicillin: (EXTENCILLIN, BICILLIN) tác dụng kéo dài, chỉ IM.

ppt41 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các beta-Lactam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan