Bài giảng Các thủ tục lưu trữ dữ liệu Store Procedure

Thực thi các thủ tục lưu trữ Câu lệnh EXECUTE được sử dụng để chạy các thủ tục do người dùng định nghĩa. Cú pháp: EXEC[UTE] procedure_name Ví dụ: EXECUTE Titles_1389 Notes: Nếu lệnh gọi thủ tục là dòng đầu tiên của batch thì không cần từ khoá EXEC Giá trị của các tham số có thể là các biến

ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các thủ tục lưu trữ dữ liệu Store Procedure, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan