Bài giảng Cách thức liên lạc giữa hai máy tính

Nói một cách khác để liên lạc với một máy tính khác không cùng nằm trên 1 segment ta phải sử dụng đến  "default gateway". Default Gateway là một địa chỉ IP của một interface trên router, và được cấu hình cho host. Địa chỉ IP của host và của Default Gateway phải cùng segment mạng.

ppt13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cách thức liên lạc giữa hai máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint Template Click to edit subtitle style Quản trị Mạng Windows 2003 server Phân tích quá trình bắt tay giữa hai máy tính Máy A muốn liên lạc với máy B, phải biết IP address của máy B Máy A dò trong ARP cache của nó để tìm địa chỉ MAC đích (máy B) xem có chưa, nếu chưa sẽ dùng ARP gửi thông điệp (broadcast) đến toàn mạng . Có 2 trường hợp xảy ra : Host A broadcast 1 thông điệp với địa chỉ IP đích (đã biết) và MAC đích là (??-??-??-??-??-??) để hỏi xem MAC của địa chỉ đích là gì. x.y.z.10 MAC: m “Tui” muốn nói chuyện với “em” B No ARP cache Host B x.y.z.10 x.y.z.20 MAC: m MAC: n Các host trên segment đều nhận và xử lý gói này, host nào có địa chỉ IP trùng với yêu cầu sẽ gửi lại thông tin cho host A là "IP này là tui, có MAC là : ......". ARP cache Host A nhập thông tin vào ARP cache (RAM). Lần sau khi muốn liên lạc với B thì lại tra trong ARP cache để biết địa chỉ MAC cần đến. Host B x.y.z.10 x.y.z.20 MAC: m MAC: n ARP cache Host A nhập thông tin vào ARP cache (RAM). Lần sau khi muốn liên lạc với B thì lại tra trong ARP cache để biết địa chỉ MAC cần đến. Host A Host B 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.1.1 192.168.2.1 Router Soft Lúc đó phải nhờ đến router để forward yêu cầu này đến segment khác. Trong trường hợp này, router sẽ nhận và gửi địa chỉ MAC của interface đã nhận gói ARP request cho máy gửi (máy A ). Nói một cách khác để liên lạc với một máy tính khác không cùng nằm trên 1 segment ta phải sử dụng đến  "default gateway". Default Gateway là một địa chỉ IP của một interface trên router, và được cấu hình cho host. Địa chỉ IP của host và của Default Gateway phải cùng segment mạng. Máy A sẽ đóng gói packet gửi với IP đích là của máy nhận và MAC đích là của Router nối với subnet của nó. Nếu Proxy ARP hay default gateway không được cấu hình, thì không có "traffic" nào có thê rời khỏi một subnet (một mạng cục bộ). Host A Host B 192.168.1.0 192.168.2.0 ?.?.?.? 192.168.2.1 Router Soft Host A Host B 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.1.1 192.168.2.1 Router Soft Theo cách thức hoạt động của proxy ARP, ta có thể thấy rằng client khi muốn biết MAC của một host nào đó, nó chỉ đơn giản là broadcast ARP-Request lên mạng. Router sẽ có trách nhiệm đáp trả lại bằng ARP-Reply nếu nó nhận thấy IP-dest là thuộc mạng khác. Host A Host B 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.1.1 192.168.2.1 Router Soft Quá trình tiếp theo tương tự như trường hợp 1, nhưng bây giờ interface 192.168.2.1 đóng vai trò của host A trong trường hợp 1 Tóm lại Nếu client biết rằng IP-dest không thuộc mạng của nó, nó dùng MAC của default-gateway để gửi gói tin, router default-gateway nhận lấy gói tin sẽ biết phải xử lý tiếp theo như thế nào (dựa trên IP source/destination). Cách này giảm tải cho router, giải quyết được trường hợp có nhiều router nối vào cùng segment, và đỡ gây nhầm lẫn. Nếu Host A có cấu hình sử dụng Defaul gateway trong TCP/IP protocol thì gói tin ARP request sẽ không phải dạng Broadcast mà được gửi thẳng đến cho Router Tất nhiên để gửi được gói tin này đến cho Router thì nó cũng phải request MAC của defaul gateway trên Router trước, sau đó khi có MAC của default gateway thì Host A sẽ tạo 1 gói tin ARP request MAC của Host B với IP đích là IP Host B, MAC đích là MAC của default gateway. Khi Router gateway nhận được gói tin này thì nó sẽ Forward qua interface trên segment thích hợp Khi Host B nhận được gói tin ARP request thì cũng sẽ trả lời lại bằng gói tin ARP reply được gửi đến DefautGateway trên Segment của nó. Khi Router nhận được gói tin này cũng làm việc tương tự như khi gửi đi từ Host A. Nếu Host A không có cấu hình default gateway (tất nhiên host A sẽ broadcast gói tin ARP request) nhưng nếu Router trên Segment của host A có chức năng ARP Proxy thì căn cứ trên IP mà gói tin ARP request yêu cầu ROUTER sẽ so sánh với Routing Table của nó và nhận gói tin này nếu Match trong Routing table, sau đó sẽ forward qua Segment thích hợp. www.themegallery.com
Tài liệu liên quan