Bài giảng Cân bằng nền kinh tế theo mô hình số nhân

I.Các hàm số trong tổng cầu AD = C + I + G + X – M 1. Hàm tiêu dùng (Consumption function) C = Co + Cm*Yd Trong đó C Tiêu dùng Co Tiêu dùng tự định (autonomous consumption) MPC hay Cm Khuynh hướng tiêu dùng biên (Marginal propensity to consume) MPC= [d(C)]/[d(Yd)] Nó cho biết tiêu dùng sẽ thay đổi bao nhiêu đơn vị tiền (dvt) khi thu nhập khả dụng Yd thay đổi một dvt.

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3279 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cân bằng nền kinh tế theo mô hình số nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên