Bài giảng Chiến lược marketing

Xem xét những tác động: § Hàng rào giới hạn nhập khẩu. § Giới hạn sự hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp nước sở tại. § Những hạn chế về sản xuất hoặc giới hạn việc di chuyển lợi nhuận. § Sự ổn định của chính trị. § Việc bảo vệ bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.

ppt63 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chiến lược marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan