Khóa luận Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình

Du lịch sinh thái ngày càng có tầm quan trọng và mang tính toàn cầu đối với việc bảo tồn môi trường tự nhiên và giá trị văn hóa bản địa của các dân tộc, phát triển kinh tế -xã hội. Vì thế Liên hiệp quốc đã lấy năm 2002 là năm quốc tế về du lịch sinh thái. Ninh Bình với nềnvăn hóa đa dạng giàu bản sắc, lại nằm ở vùng nhiệt đới nơi có nhiều cảnh quan đặc sắc và các hệ sinh thái điển hình, vì thế Ninh Bình có tiềm năng lớn về phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng. Khu du lịch sinh thái đất ngập nước VânLong là một nơi du lịch tiêu biểu, một vùng ngập nước lớn nhất của vùng Bắc bộ, có hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Song lại chưa được nhiều người biết đến vì những lý do nêu trên tôi quyết định chọ đề tài:

pdf25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3050 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA DU LỊCH BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG TỈNH NINH BÌNH GVHD :TS.TRẨN VĂN THÔNG SVTH :CHU THẾ ANH MSSV :100400220 KHÓA :2004-2008 TP. Hồ Chí Minh 11/09/2008 BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 2 LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Du lịch sinh thái ngày càng có tầm quan trọng và mang tính toàn cầu đối với việc bảo tồn môi trường tự nhiên và giá trị văn hóa bản địa của các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế Liên hiệp quốc đã lấy năm 2002 là năm quốc tế về du lịch sinh thái. Ninh Bình với nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc, lại nằm ở vùng nhiệt đới nơi có nhiều cảnh quan đặc sắc và các hệ sinh thái điển hình, vì thế Ninh Bình có tiềm năng lớn về phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng.. Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long là một nơi du lịch tiêu biểu, một vùng ngập nước lớn nhất của vùng Bắc bộ, có hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Song lại chưa được nhiều người biết đến vì những lý do nêu trên tôi quyết định chọ đề tài: “Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình” 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.KHÁI NIỆM VỀ DU KHÁCH DU LỊCH SINH THÁI 1.1. Định nghĩa Du Lịch Sinh Thái Sinh thái (ecology) thuật ngữ này bắt nguồn từ chữ Hy Lạp (eco có nghĩa là nhà ở, nơi ở; logos là khoa học). Sinh thái là khoa học nghiên cứu về nơi cư trú của các sinh vật. Định nghĩa của Haeckel đề xướng năm 1868, sinh thái học là khoa học về mối quan hệ tổng hoà giữa sinh vật với tất cả môi trường vô cơ và hữu cơ. Định nghĩa của Việt Nam. Trong hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 9/09/1999 được tổ chức bởi Tổng cục du lịch phối hơp với Hội đồng thiên nhiên quốc tế và Uỷ ban kinh tế - xã hội Châu Á Thái Bình Dương đã đưa ra định nghĩa thống nhất về du lịch sinh thái ở Việt Nam. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường có đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia của cộng đồng địa phương. 1.2. Khái niệm phát triển du lịch sinh thái bền vững Bền vững được áp dụng trong quá trình phát triển bởi phát triển không thì chưa đủ mà phát triển phải gắn liền với bền vững đây là một khái niệm tương đối mới. Phát triển bền vững được đặt ra do nảy sinh từ những vấn đề về môi trường, từ sự phát triển của xã hội tiêu dùng và phát triển bền vững là phát triển để cải thiện nâng cao sức khoẻ, tạo ra công bằng xã hội, công bằng giữa các thế hệ đi trước, đương đại và các thế hệ sau. Do đó phát triển bền vững nổi lên thành một mô hình mới là xu hướng tất yếu cho chính sách toàn cầu BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 4 1.3. Đặc trưng cơ bản của Du lịch sinh thái bao gồm: Tính đa ngành,Tính đa thành phần, Tính đa mục tiêu, Tính liên vùng, Tính mùa vụ, Tính chi phí, Tính xã hội hóa. 2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI 2.1. Có hoạt động giáo dục và diễn giải nhằm nâng cao sự hiểu biết về môi trường qua đó tạo ý thức tham gia vào các nỗ lực bảo tồn 2.2. Nguyên tắc hòa nhập 2.3. Nguyên tắc quy mô 2.4. Khai thác tài nguyên và sử dụng một cách hợp lý 2.6. Bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái. 2.7. Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng2.8. Tạo ra nhiều cơ hội việc làm và mang lại lợi ích cho kinh tế cộng đồng 3. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI 3.1. Sự tham gia của cộng đồng địa phương 3.2. Vai trò của du khách đối với du lịch sinh thái 3.3. Tổ chức quản lý khu du lịch sinh thái 3.4. Các biện pháp và hoạt động lữ hành 3.5. Vai trò của chính quyền địa phương 4. CÁC NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH ĐIỂM DU LỊCH 4.1. Nguyên tắc thị trường 4.2. Nguyên tắc hiệu quả và lợi ích 4.3. Nguyên tắc sắc thái đặc biệt 4.4. Nguyên tắc bảo vệ 4.5. Nguyên tắc toàn cục 5. Khái niệm về du khách du lịch sinh thái 5.1. Định nghĩa BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 5 CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG TỈNH NINH BÌNH 2.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 2.1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Ninh Bình là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, có tọa độ địa lý từ 19o50’ đến 20o27’ vĩ độ Bắc và 105o32’ đến 106o33’ kinh độ Đông. Ninh Bình tiếp giáp với 4 tỉnh: Hòa Bình ở phía Tây Bắc, Hà Nam ở phía Bắc, Nam Định ở phía Đông, Thanh Hóa ở phía Tây Nam, biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông Nam. 2.2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ninh Bình xưa thuộc bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Qua các đời nhà Hán, Lương, Đường, lần lượt thuộc châu Trường Yên, châu Trường. 2.1.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI Ninh Bình có vị trí quan trọng của vùng cửa ngõ miền Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Cơ cấu kinh tế trong GDP năm 2007: Công nghiệp - xây dựng: 40%; Nông, lâm - ngư nghiệp: 26%, Dịch vụ: 34% Nền kinh tế có mức tăng trưởng khá: GDP tăng 10,4% năm, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 8% năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3% năm, giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13,5%; Nông nghiệp: Ninh Bình có lợi thế phát triển ngành nông nghiệp đa dạng nhiều thành phần. Các vùng chuyên canh nông nghiệp chính của tỉnh: vùng nông trường Đồng Giao chuyên trồng cây công nghiệp như cây dứa thơm, vùng Kim Sơn trồng cây cói làm chiếu và các mặt hàng mỹ nghệ khác, vùng biển Kim sơn nuôi tôm sú, nuôi cá và nuôi lợn BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 6 Về du lịch: Ninh Bình có điều kiện phát triển đa dạng các loại hình du lịch: sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, mạo hiểm, thể thao. Văn hoá: Ninh Bình nằm ở vùng giao thoa giữa các khu vực: Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, là nơi chịu ảnh hưởng giữa nền văn hóa Hòa Bình và văn hóa Đông Sơn Các lễ hội trong năm: Lễ hội cố đô Hoa Lư là lễ hội cấp tỉnh, lễ hội đền Nguyễn Công Trứ, lễ hội đền Thái Vi là lễ hội cấp huyện,...Các danh nhân: Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng); Trương Hán Siêu, Lý Quốc Sư .v.v. 2.1.4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.1.4.1. TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH Tài nguyên du lịch tự nhiên Với diện tích tự nhiên 1.390,11 km2, Ninh Bình có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú: Quần thể khu du lịch sinh thái Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu Tam Cốc – Bích Động, Núi Dục Thúy, Động Hoa Lư và hồ Đầm Cút, Động Tiên, Đèo Tam Điệp, Suối nước nóng Kênh Gà, Động Vân Trình, Hệ sinh thái vùng ven biển Cồn Thoi, Hồ Đồng Thái, Hồ Đồng Chương, Hệ thống sông Ninh Bình Tài nguyên du lịch nhân văn: Ninh Bình có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn, với nhiều giá trị lịch sử:Cố đô Hoa Lư là kinh đô phong kiến tập quyền đầu tiên của Việt Nam, nằm trên một diện tích rộng 400ha, Đền vua Đinh, vua Lê, Chùa Bích Động, Đền Thái Vi, Nhà thờ đá Phát Diệm, 2.1.4.2. LOẠI HÌNH DU LỊCH Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về du lịch. Nguồn tài nguyên về du lịch mà cụ thể là các điểm du lịch có ở hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trong BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 7 tỉnh: Từ vùng miền núi Nho Quan đến huyện ven biển Kim Sơn đều có các điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 2.1.4.3. SẢN PHẨM DU LỊCH Ninh Bình có nhiều sản phẩm Du lịch hấp dẫn: + Nhóm các sản phấm tham quan danh lam thắng cảnh + Nhóm các sản phẩm du lịch văn hóa: + Nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái: + Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 2.1.4.4. THỊ TRƯỜNG DU KHÁCH Thị trường khách du lịch quốc tế: Khách quốc tế đến Ninh Bình chủ yếu từ đường bộ theo quốc lộ 1A từ Hà Nội và các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng đến và các thành phố lớn từ phía Nam. Thị trường khách nội địa: Lượng khách du lịch nội địa đến Ninh Bình luôn chiếm tỉ trọng khá cao trung bình khoảng 70%. Đăc biệt giai đoạn 1997-1999 chiếm 75% lượng khách toàn tỉnh. 2.1.4.5. DOANH THU DU LỊCH Năm 2007, Du lịch Ninh Bình đón và phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, đạt 108% kế hoạch, doanh thu du lịch tăng 23,8% so với năm 2006. (bằng 1/15 của Du lịch Việt Nam đón 23.4 triệu lượt khách)trong đó, khách quốc tế đạt gần 500 nghìn lượt người, đạt 104% kế hoạch, tăng 22%. 2.2. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI VÂN LONG 2.2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Ninh Bình, cách Thành Phố Ninh Bình gần 20 km về phía Bắc và cách Hà Nội khoảng 80 km BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 8 về phía Nam là một vùng ngập nước được ví như Vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam. + Phía Tây Bắc giáp huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình. + Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam. + Phía Đông được giới hạn bởi chân núi Đồng Quyển đến núi Mây xã Gia Thanh và sông Đáy. + Phía Nam giáp đê Đầm Cút, kéo dài từ thôn Mai Phương xã Gia Hưng tới đồi sỏi xã Gia Thanh và đường 477. 2.2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Vân Long được khám phá từ năm 1977 là khu đất ngập nước diện tích lớn nhất còn sót lại cùa vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vân Long được ghi vào danh mục khu bảo vệ đất ngập nước Việt Nam năm 1998. Và năm 1999 Vân Long được Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn cho xây dựng thành khu bảo tồn thiên nhiên. 2.2.3. TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH 2.2.3.1.Tài nguyên du lịch tự nhiên 2.2.3.1.1. Địa hình Địa hình Vân Long tương đối bằng phẳng tuy nhiên có sự chênh lệch về cao độ giữa khu vực đã xây dựng và khu ruộng canh tác. Vân Long có nhiều khối núi đá vôi nổi lên giữa vùng đồng bằng tương đối bằng phẳng miền Bắc Việt Nam. Khối núi đá vôi này được bao bọc xung quanh bởi vùng đất ngập nước là 3 con sông: Sông Đáy, Sông Hoàng Long, Sông Bôi. 2.2.3.1.2. Khí hậu Vân Long nằm ở phía Tây Nam châu thổ sông Hồng, kề với vùng núi đá vôi, trực tiếp chịu ảnh hưởng của khí hậu châu thổ Bắc bộ và Bắc khu bốn cũ, nhiệt đới gió mùa với sự phân hóa sâu sắc giữa các mùa trong năm là 23,3oC – 23,4oC, BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 9 Lượng mưa trung bình 1800mm – 1900mm, . Độ ẩm dao động 84-85 %, Số giờ nắng trong năm: 1.600-1.700 giờ. Với điều kiện khí hậu thuận lợi nên Vân Long có thể khai thác du lịch quanh năm. 2.2.3.1.3. Tài nguyên nước Trong vùng có 3 hệ thống sông lớn có ảnh hưởng đến chế độ thủy văn trong khu BTTN, đó là sông Đáy, sông Bôi và sông Hoàng Long cùng với nhiều nhánh sông nhỏ Đặc điểm của các con sông lớn là có độ dốc nhỏ, nhiều uốn khúc quanh co, lại có nhiều sông nhỏ tạo nên một mạng lưới khá dày đặc. 2.2.3.1.4. Tài nguyên thực động vật (sự đa dạng sinh học, các loài đặc hữu…) Vân Long có ba hệ sinh thái là: + Hệ sinh thái trên cạn được hình thành trên nền Karst + Hệ sinh thái dưới nước. + Hệ sinh thái nơi ở của dân cư. Cảnh quan thiên nhiên: Khu du lịch sinh thái Vân Long có cảnh quan đẹp, nơi đây còn duy trì gần như toàn vẹn những đặc trưng cơ bản của vùng đất ngập nước tự nhiên. Ngoài hệ sinh thái đất ngập nước và núi đá vôi còn tồn tại các hệ sinh thái núi đất, đất nông nghiệp, rừng trồng và nương rẫy, khiến cho Vân Long đẹp như một bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này, nó mang đậm nét văn hóa truyền thống của miền quê Bắc Bộ. Giá trị đa dạng sinh học cao Qua kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Viện Sinh thái Tài nguyên và Khoa Sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định Vân Long là vùng đất ngập nước nội địa có tầm quan trọng rất lớn đối với quốc gia và quốc tế vì có giá trị đa dạng sinh học cao Về thực vật: + Các loài cây sống trên núi đá vôi BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 10 Nghiên cứu điều tra gần đây cho biết số lượng loài của khu hệ thực vật sống trên cạn có 488 loài, thuộc 342 chi, 135 họ, Trong số các loài cây sống trên núi đá vôi còn có các loài cây thuốc để chữa bệnh với 266 loài. Cây bụi có cây xương rồng, cây vú bò, cây ké hoa vàng, cây cơm nguội, cây rau má, hà thủ ô trắng, rau tàu bay, cây đơn buốt, cây thuốc bỏng, ngoài ra còn co trên 20 loại cây cảnh có giá trị đang phan bố tại đây như tuế, thông đất… + Các loài thực vật thủy sinh sống ở đầm Có 39 loài thực vật thủy sinh, thuộc Quyết thực vật có cây hẹ nước, rau câu bợ, bèo ong, rau muống, sen, sung, trang, ấu. + Các loài vi tảo ở đầm Các loài vi tảo sống ở đầm khá phong phú, đã thống kê được 258 taxon bậc loài thuộc 5 ngành: tảo mắt, tảo lục, tảo silic, tảo vàng ánh và tảo hai rãnh. Ngành tảo lục chiếm ưu thế về số loài. Theo kết quả điều tra, khảo sát thực địa năm 2003, thảm thực vật rừng và các loại đất đai của khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, được phân chia và xác định như sau: Bảng 8:Thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất đai khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long Thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất Diện tích % Trảng cỏ thứ sinh nhân tác sau nương rẫy 344 13 Trảng cây bụi thứ sinh nhân tác trên núi đá vôi 1.033 39 Rừng thứ sinh trên núi đá vôi sau khai thác kiệt 370 14 Rừng trồng 96 4 + Bạch Đàn 31 1 + Keo 48 2 Cây bản địa 17 1 BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 11 Núi đá không cây 223 8 Đất ngập nước thường xuyên 377 14 Đất nông nghiệp Đất trồng màu + cây ăn qủa 221 8 Đất nông nghiệp cấy lúa 134 Đất nông ngiệp nương dãy 42 Đất thổ cư 53 Tổng cộng 2.894 (Nguồn: Sở du lịch Ninh Bình) + Trảng cỏ thứ sinh nhân tác sau nương rẫy: Với diện tích 344 ha, chiếm 13% tổng diện tích khu bảo tồn. + Trảng cây bụi thứ sinh nhân tác trên núi đá vôi: Với diện tích 1.033ha, chiếm 39% tổng diện tích khu bảo tồn. + Rừng thứ sinh trên núi đá vôi sau khai thác kiệt: Có diện tích 370ha, chiếm 14% tổng diện tích của khu bảo tồn. + Rừng trồng: có diện tích 96 ha, chiếm 4% diện tích khu bảo tồn. Về động vật: Vân Long đã xác định được 39 loài thuộc 19 họ động vật hoang dã, trong đó có Khỉ lông vàng, Khỉ mặt đỏ, Sơn Dương, Gấu ngựa, Gấu chó, Triết bụng vàng... Về chim có 72 loài, 33 họ, 14 bộ trong đó có Phượng hoàng đất, Gà lôi, Sâm cầm, Vịt trời, Le le... Về bò sát có tới 9 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam trong đó có Rắn hổ chúa, Kỳ đà hoa, Rắn sọc đầu đỏ, Rắn cạp nia, Rắn cạp nong, Rắn mang bành, Trăn hoa... Về ếch nhái có 7 loài thuộc 3 họ 1 bộ, cá khoảng 44 loài thuộc 14 họ và 7 bộ. rùa có 4 loài. BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 12 Vân Long còn có 37 loài động vật đáy, 45 loài động vật nổi, trong đó có 2 loài trai, hến, 8 loài ốc, 1 loài cua, 2 loài tôm. Các loài côn trùng: Sơ bộ khảo sát thành phần có 79 loài. Các loài thực vật, động vật quý hiếm, đặc hữu Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long hiện đang sinh sống một số lượng khá lớn là 38 loài thực vật và động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam: thực vật có 11 loài, động vật có 27 loài. Đặc biệt Vân Long có Cà Cuống và Voọc mông trắng là hai loại quý hiếm của khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long. + Voọc mông trắng Voọc quần đùi trắng có tên khoa học là: (Trachypithecus delacouri) là một loài khỉ ăn lá, có đuôi dài và rậm. Chúng cũng là một loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng nhanh nhất trên thế giới. là 1 trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm trên thế giới cần được bảo vệ. Nghiên cứu gần đây( 2008) cho biết ở KBTTNĐNN Vân Long số lượng Voọc quần đùi trắng vẫn còn khoảng 80 cá thể. Chúng sống thành từng từng đàn nhỏ thường gồm 1 Voọc đực vài Voọc cái và một số Voọc con. Chúng thương tập chung sống ở núi Đồng Quyển – Hoàng Quyển. Voọc quần đùi trắng trưởng thành nặng khoảng 8 kg, thân và đầu dài cao 600mm, đuôi dài 850 mm, phần lông trên đỉnh đầu dựng đứng thành cái mào. Chúng ăn lá cây chủ yếu là lá non, một ít hoa, quả, và hạt. Voọc cái mang thai khoảng 6 tháng và đẻ 1 con, Voọc con có lông màu vàng cam. 2.2.3.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 2.2.3.2.1. Di tích lịch sử văn hóa Giá trị văn hóa lịch sử lớn Vân Long nằm trong vùng kinh đô cũ của 3 triều: Đinh, Lê và Lý. Nên Vân Long có nhiều di tích lịch sử văn hóa: BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 13 Vân Long là một khu vực có nhiều cảnh quan đẹp. Bước đầu khảo sát đã phát hiện 32 hang động đẹp, có giá trị như: Hang Cá, hang Bóng, Hang Rùa, hang Chanh...Cùng với nhiều di tích lịch sử: Đền thờ vua Đinh, Đền tứ vị Hồng Nương, Di tích lịch sử động Hoa Lư, Đền Đức Thánh Nguyễn: 2.2.3.2.2. Lễ hội Lễ mùa xuân: Bắt đầu từ ngày mùng 8 đền ngày 13 tháng giêng để tưởng nhớ công ơn của Ngọ Sơn Đại Vương. Lễ hội đền Bến Nổi: Được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 10 tưởng nhớ Tứ vị hồng Nương, 4 nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Lễ hội động Hoa Lư: Bắt đầu từ ngày mồng 10 đến 15 tháng 8 âm lịch, tưởng nhớ công ơn của vua Đinh Tiên Hoàng. Lễ hội Đức Thánh Nguyễn: Nguyễn Chí Thanh tức Nguyễn Minh Không, nhân dân tôn ông là Thánh ông sinh ngày 14/9 mất ngày 10/8. Chùa Địch Lộng: Hàng năm đều tổ chức lễ hội vào thời gian từ ngày 6 đến 10 tháng giêng Âm lịch, kéo dài đến hết tháng 3. 2.2.4. Loại hình du lịch 2.2.4.1. Du lịch tham quan, nghỉ dưỡng Cách Vân Long khoảng 3km Khu nước khoáng nóng Kênh Gà (xã Gia Thịnh – Gia Viễn – Ninh Bình) 2.2.4.2. Du lịch học tập và nghiên cứu khoa học Về nghiên cứu ứng dụng có thể triển khai các nội dung Bảo tồn và phát triển quần thể Voọc quần đùi trắng cùng các động vật quý hiếm, bảo vệ và phát triển các lâm sản, đặc sản dược liệu, nuôi trồng và chăn thả các loài đặc sản quý hiếm Non nước Vân Long chính là nơi du lịch sinh thái rất tốt, đồng thời là nơi nghiên cứu, học tập cho các nhà khoa học, các sinh viên, học sinh trong và ngoài nước muốn đến nghiên cứu và tìm hiểu về đất ngập nước nội địa của Việt Nam. BẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS. TRẦN VĂN THÔNG SVTH: CHU THẾ ANH 14 2.2.5. Sản phẩm du lịch (các điểm tham quan, tuyến tham quan) Đầm Vân Long hiện được giới du lịch miền Bắc đánh giá là một tuyến điểm du lịch sinh thái đặc sắc hấp dẫn du khách đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và được tỉnh Ninh Bình chọn là một tkhu du lịch lớn trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010 của địa phương. Các tuyến đường thủy: + Tuyến 1: Trung tâm bến thuyền Vân Long – Hang Bóng – Kẽm Trăm – trở về khu du lịch Vân Long. + Tuyến 2: Bến thuyền trung tâm – Đền Mẫu – Chùa Thanh Sơn Tự - Vườn Thánh – Trở về khu dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long. + Tuyến 3: Bến thuyền trung tâm – Bức tranh mèo cào – Hang Cá – trở về bến thuyền trung tâm. Các tuyến đường bộ: + Tuyến 4: Từ khu du lịch Vân Long – Đền Ba Non – Đền Bến Nổi – Nhà Bảo tàng động vật. + Tuyến 5: Từ khu du lịch Vân long – Đầm Cút – Động Hoa Lư – Đồi Mơ. + Tuyến 6: Tuyến du lịch xuyên rừng từ khu dịch vụ du lịch Vân Long – làng sinh thái Đồi Ngô – Làng sinh thái Cọt – Quèn Cả - Đá Hàn trở về khu dịch vụ du lịch Vân Long. Các tuyến điểm du lịch về nguồn: + Tuyến 7: Từ khu du lịch Vân Long – mộ Nguyễn Bặc(diện tích 1,1 ha ) – đền vua Đinh Tiên Hoàng(diện tích 3 ha) – đền Đức Thánh Nguyễn – Đông và chùa Địch Lộng( diện tích 100 ha) – động Hoa Lư – Trở về khu du lịch Vân Long. Tuyến du lịch làng quê + Tuyến 8: Từ khu dịch vụ du lịch - Vân Lon – Thôn Phù
Tài liệu liên quan