Tiểu luận Môn Kinh tế vĩ mô - Nguyễn Thị Hương

(Bản scan) 1, Khái niệm Nhập khẩu: là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước. Nhập khẩu phụ thuộc vào thu nhập của người cư trú trong nước, vào tỷ giá hối đoái.

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Môn Kinh tế vĩ mô - Nguyễn Thị Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên