Bài giảng Chiến lược sản xuất quốc tế

(Bản scan) 3.3.1. Sản xuất Sản xuất hàng hóa Chi phí - giảm chi phí bằng cách Gia tăng hiệu quả quá trình sản xuất - sử dụng kỹ thuật cải tiến Tìm nguồn lao động giá rẻ Xác định giá cả mục tiêu sản phẩm trước khi thiết kế, tính toán kỹ thuật, xác định giá cung cấp Tính toán giá cả sản phẩm trong tổng thể nhiều sản phẩm khác nhau có liên quan

ppt28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2578 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chiến lược sản xuất quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan