Bài giảng Đàm phán trong ngoại thương

- Các thông tin về đối tác. Cơ cấu tổ chức, nhân sự đàm phán, họ thuộc loại hướng nội hay hướng ngoại, . Bốn cách cư xử cơ bản của con người: • Dạng tính cách cảm giác (sensation) và tư duy (though) • Dạng trực giác (intuition) và ý tưởng (ideas) • Dạng trực giác (intuition) và cảm xúc (feelings) • Dạng giác quan (senses) và cảm xúc (feelings)

ppt26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đàm phán trong ngoại thương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên