Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

1.Các kiểu tiếp cận vấn đề: Kiểu thoả hiệp(LITTLE WIN-LITTLE LOSE) § Nhằm vào quan điểm bao gồm một phần nhỏ thắng lợi và một phần nhỏ thua thiệt § Lùi một bước để tiến ba bước § Trường hợp áp dụng?

ppt80 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan