Bài giảng Chính sách tiền tệ

Khái niệm • Tiền: là phương tiện thanh toán được chấp nhận chung và được dùng vào bất kỳ lúc nào để thanh toán cho bất kỳ ai. • Cung tiền: là toàn bộ khối tiền hiện có trong lưu hành

ppt26 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2881 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chính sách tiền tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên