Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

Tìm hiểu về lạm phát (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục). Tìm hiểu về thất nghiệp (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục) Tìm hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

ppt50 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3700 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên