Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

n Tìm hiểu về tỷ giá hối đoái. n Tìm hiểu về lý thuyết lợi thế trong thương mại quốc tế. n Tìm hiểu về chính sách ngoại thương. n Tìm hiểu cán cân thanh toán quốc gia. n Phân tích chính sách vĩ mô trong kình tế mở.

ppt47 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên