Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương VI: Lạm phát và thất nghiệp

CHƯƠNG VI LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 1.Lạm phát 2.Thất nghiệp 3.Đường cong Philip

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương VI: Lạm phát và thất nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 1.Lạm phát 2.Thất nghiệp 3.Đường cong Philip 1. Lạm phát: Cách tính lạm phát    00 0 ii i t i qp qp CPI 2 Tỷ lệ LP = Chỉ số giá năm t – Chỉ số giá năm (t-1) Chỉ số giá năm (t-1) x 100% - Cách tính chỉ số giá:    t ii t i t i qp qp 0 GDP deflator Chỉ số giá hàng tiêu dùng (Consumer Price Index) Chỉ số khử lạm phát (chỉ số giảm phát GDP) VD: Tính lạm phát 2010 2009 2010 Pxe hơi $50.000 $60.000 Pbánh mì $10 $20 Qxe hơi 100 120 Qbánh mì 500.000 400.000 3 26/03/2013 70100 -Lạm phát - Thất nghiệp 1. Lạm phát: Cách tính lạm phát Căn cứ vào tỷ lệ lạm phát: -vừa phải:1 con số -phi mã:2-3 con số -siêu lạm phát:  4 con số 4 26/03/2013 70100 -Lạm phát - Thất nghiệp LP thực=LP dự đoán+LP ngoài dự đoán 1. Lạm phát:Phân loại lạm phát Căn cứ vào khả năm dự đoán : -Lạm phát dự đoán -Lạm phát ngoài dự đoán 5 26/03/2013 Lạm phát do cầu kéo A AD1 P1 LAS SAS1 YP Y B AD2 P2 SAS2 C P3 AD3 D SAS3 E 1. Lạm phát: Nguyên nhân của lạm phát  Lạm phát do chi phí đẩy 6 26/03/2013 70100 -Lạm phát - Thất nghiệp Y P2 SAS2 A B AD1 P1 LAS SAS1 YP AD2 C AD3 E SAS3 D 1. Lạm phát: Nguyên nhân của lạm phát  Lạm phát kỳ vọng 7 A AD1 P2 LAS SAS1 YP P Y AD2 SAS2 B P2 AD3 SAS3 C 1. Lạm phát: Nguyên nhân của lạm phát 8 Phân phối lại thu nhập và tài sản giữa các thành phần dân cư Thay đổi cơ cấu kinh tế Thay đổi sản lượng và công ăn việc làm 1. Lạm phát: Tác động của lạm phát Tác động của lạm phát không được dự kiến - Trong quan hệ giữa người cho vay và người vay tiền:  Nếu tỷ lệ LP thực tế > LP dự đoán: người cho vay thiệt, người đi vay có lợi Nếu tỷ lệ LP thực tế < LP dự đoán: người cho vay lợi, người đi vay thiệt 9 Phân phối lại thu nhập và tài sản giữa các thành phần dân cư 1. Lạm phát: Tác động của lạm phát Lạm phát dự đoán < lạm phát thực tế  người trả lương lợi, người lãnh lương bị thiệt. Lạm phát dự đoán > lạm phát thực tế  người lãnh lương được lợi, người trả lương  bị thiệt. 10 - Trong quan hệ giữa người trả lương và người lãnh lương: 1. Lạm phát: Tác động của lạm phát Tác động của lạm phát không được dự kiến(tt) M.V=P.Y M: cung tiền danh nghĩa V: tốc độ lưu thông tiền tệ P: Chỉ số giá Y: sản lượng thực tế 11 Thuyết số lượng tiền tệ Thất nghiệp Người thuộc độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động nhưng chưa có công ăn việc làm và đang tìm kiếm việc làm 12 Tỷ lệ thất nghiệp = Số người thất nghiệp Lực lượng lao động X100% 2. Thất nghiệp Các dạng thất nghiệp • Thất nghiệp tạm thời • Thất nghiệp cơ cấu • Thất nghiệp chu kỳ 13 2. Thất nghiệp 14 u LRPC SRPC  uWPWP un e 3. Đường cong Philip