Bài giảng Phần 2: Chính sách thương mại - Chương 7 Mậu dịch quốc tế và Phát triển kinh tế

Thái Lan công bố chính sách dự trữ đệm • Bộ Thương mại Thái Lan công bố áp dụng chính sách quản lý dự trữ gạo mới từ 8-11, với kế hoạch mỗi tháng sẽ mở kho dự trữ hai lần để đảm bảo nguồn cung cho thị trường và bình ổn giá gạo. • Trước đó Chính phủ Thái Lan thường không thông báo về thời điểm mở kho gạo dự trữ, coi đó là biện pháp giúp tăng giá gạo ở thị trường trong nước. Gạo dự trữ thường chỉ được bán ra khi giá gạo tăng nhưng với số lượng nhỏ.

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phần 2: Chính sách thương mại - Chương 7 Mậu dịch quốc tế và Phát triển kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: NGUYEN HUU LOC 1 Chöông 7 Maäu dòch quoác teá vaø Phaùt trieån kinh teá Vai troø cuûa maäu dòch quoác teá ñoái vôùi LDCs GV: NGUYEN HUU LOC 2 GV: NGUYEN HUU LOC 3 GV: NGUYEN HUU LOC 4 ToT GV: NGUYEN HUU LOC 5 ToT Noâng saûn luoân coù xu höôùng giaûm so vôùi haøng coâng nghieäp vaø dòch vuï GV: NGUYEN HUU LOC 6 GV: NGUYEN HUU LOC 7 GV: NGUYEN HUU LOC 8 GV: NGUYEN HUU LOC 9 Thoả thuận dự trử đệm (Buffer stock arrangement) GV: NGUYEN HUU LOC 10 Thái Lan công bố chính sách dự trữ đệm • Bộ Thương mại Thái Lan công bố áp dụng chính sách quản lý dự trữ gạo mới từ 8-11, với kế hoạch mỗi tháng sẽ mở kho dự trữ hai lần để đảm bảo nguồn cung cho thị trường và bình ổn giá gạo. • Trước đó Chính phủ Thái Lan thường không thông báo về thời điểm mở kho gạo dự trữ, coi đó là biện pháp giúp tăng giá gạo ở thị trường trong nước. Gạo dự trữ thường chỉ được bán ra khi giá gạo tăng nhưng với số lượng nhỏ. • Theo chính sách mới, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ bán gạo trong kho ra nhiều hơn thông qua đấu thầu. Chính phủ Thái Lan cũng cho biết đang đàm phán với các nước như Iran, Philippines, Malaysia, Cuba và Liberia để mua gạo theo các hợp đồng trực tiếp giữa các chính phủ. • Ngoài ra, Bộ Thương mại nước này cũng làm việc với các doanh nghiệp để tìm thị trường xuất khẩu gạo mới, đặc biệt ở châu Phi. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo VN, các động thái này của Thái Lan sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu gạo của VN nếu giá lúa gạo trong nước vẫn ở mức cao. (Nguồn: The Nation)