Bài tập Lạm phát kèm bài giải

Bài tập 1 Chọnnăm 1990 làm gốc. a) Tính chỉsốgiá tiêu dùng cho năm 1991 và 1992 dựatrên2 mặthàng chuối và cam b) Tính chỉsốđiềuchỉnh GDP c) Tính tỷlệlạm phát (π) năm 1991 và 1992

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 7899 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Lạm phát kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/8/2009 1 Bài tập 1  Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ sản xuất ba lọai sản phẩm: Sản 1990 1991 1992 36.0 phẩm p q p q p q Chuối Cam Sắt 10 20 100 2 5 10 12 25 100 3 4 12 10 30 120 2 6 15 Bài tập 1 Chọn năm 1990 làm gốc. a) Tính chỉ số giá tiêu dùng cho năm 1991 và 1992 dựa trên 2 mặt hàng ố 36.1 chu i và cam b) Tính chỉ số điều chỉnh GDP c) Tính tỷ lệ lạm phát (π) năm 1991 và 1992 Giả sử cung ứng tiền tệ năm nay là 500 tỷ đồng, GDPn là 10.000 tỷ đồng. GDPr là 5.000 tỷ đồng. a) Tính mức giá chung. Tính tốc độ lưu thô tiề tệ Bài tập 2 36.2 ng n . b) Giả sử M và V không đổi và sản lượng nền kinh tế tăng 5% mỗi năm, GDPn và mức giá bằng bao nhiêu vào năm tới nếu NHTW muốn giữ mức cung ứng tiền tệ cố định 6/8/2009 2 c) Giả sử V không đổi, mức cung ứng tiền tệ phải bằng bao nhiêu vào năm tới nếu NHTW muốn giữ mức giá ổn định Bài tập 2 36.3 . d) Mức cung ứng tiền tệ phải bằng bao nhiêu vào năm tới nếu NHTW muốn tỷ lệ lạm phát là 10% Giả sử những thay đổi trong các quy định của NH cho phép mở rộng khả năng thanh tóan bằng thẻ tín dụng, vì vậy mọi người giữ ít tiền mặt hơn. Bài tập 3 36.4 a) Cầu tiền thay đổi thế nào? b) Nếu NHTW không phản ứng, mức giá thay đổi ra sao? c) Nếu muốn giữ mức giá ổn định, NHTW phải làm gì? Bài tập 4  Giả định tốc độ lưu thông tiền tệ không đổi, mục tiêu lạm phát bằng 0 ó đòi hỏi tỷ lệ tă tiề bằ 0 36.5 c ng n ng không? Nếu có, hãy giải thích. Nếu không, tỷ lệ tăng tiền phải bằng bao nhiêu? 6/8/2009 3 Bài tập 5  Lê nin viết “ cách tốt nhất để phá hủy hệ thống tư bản là phá hủy đồng tiền của nó. Thông qua quá trình lạm phát liê t á hí h hủ ó thể tị h 36.6 n ục, c c c n p c c thu phần lớn của cải của công dân một cách bí mật và không nhìn thấy được”. Khẳng định của Lê nin có đúng không?  Siêu lạm phát hiếm khi xảy ra ở những nước mà NHTW độc lập với chính phủ. Tại sao? Bài tập 6 36.7  Xem xét những tác động của lạm phát trong một nền kinh tế chỉ có 2 người: Hà (trồng đậu) và Bê (trồng lú ) Cả h i ời đề khối Bài tập 7 36.8 a . a ngư u mua lượng gạo và đậu bằng nhau. Năm 1, giá đậu (PĐ) là 1 đồng (đ), giá gạo (PG) là 3 đ. a) Giả sử năm 2, PĐ = 2đ, PG = 6đ. Tínhπ. Ai được lợi/bị thiệt do lạm phát? 6/8/2009 4 b) Giả sử năm 2, PĐ = 2đ, PG = 4đ. Tính π. Ai được lợi/bị thiệt do lạm phát? c) Giả sử năm 2, PĐ = 2đ, PG = 1,5đ. Tính Bài tập 7 36.9 π. Ai được lợi/bị thiệt do lạm phát? d) Điều gì có ý nghĩa hơn đối với Hà và Bê- π hay giá tương đối giữa gạo và đậu?  Nếu thuế suất là 40%, hãy tính lãi suất thực tế trước thuế và lãi suất thực tế sau thuế trong các trường hợp sau: Bài tập 8 36.10 a) i = 10% và π = 5% b) i = 6% và π = 2% c) i = 4% và π = 1% d) Với i là lãi suất danh nghĩa, π là tỷ lệ lạm phát  Chi phí giày da là gì? Bạn có thể tính chi phí này bằng tiền không? Theo bạn, chi phí giày da của sếp bạn có khá ì ới hi hí ủ b ? Bài tập 9 36.11 c g so v c p c a ạn 6/8/2009 5 Bài tập 10  Tiền có những chức năng gì? Lạm phát ảnh hưởng thế nào đến các chức năng của tiền? 36.12 Bài tập 11  Nếu mọi người dự đóan π là 3%, nhưng thực tế nó tăng lên 5%. Những đối tượng sau bị ảnh hưởng thế nào đối với tỷ lệ lạm phát không dự kiến đó: Chí h hủ 36.13 a) n p . b) Người sở hữu nhà đã vay cầm cố với lãi suất cố định để mua nhà c) Công nhân trong năm thứ hai của hợp đồng lao động d) Trường đại học đầu tư một phần tài sản vào trái phiếu chính phủ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaiTap Mac8 LamPhat.pdf
  • pdfBaiGiai Mac8 LamPhat [Compatibility Mode].pdf