Bài giảng Chương 5: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Kết cấu chương I. Bản chất và nội dung của quá trình CNH - HĐH II. Quá trình hoàn thiện chủ trương, đường lối CNH. HĐH ở Việt Nam III. Bối cảnh mới của thời đại và nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 5: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên