Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chức năng của tiền tệ • Tiền tệ Tiền tệ thực Tiền tệ quốc gia Tiền tệ quốc tế • Chức năng của tiền tệ Phương tiện thanh toán Dự trữ giá trị Đơn vị hạch toán Tiền tệ quốc tế

ppt37 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2406 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Tiền tệ và chính sách tiền tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên