Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 5 Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh

TỔNG CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Thị trường lao động Giá cả, tiền công và việc làm Hai trường hợp đặc biệt của đường tổng cung Đường tổng cung thực tế ngắn hạn

ppt16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 5 Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 5TỔNG CUNG VÀ CÁC CHU KỲ KINH DOANH BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5Biên soạn chính: Th.S. Hoàng Văn Kình Th.S. Phan Thế Công1TỔNG CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNGThị trường lao độngGiá cả, tiền công và việc làmHai trường hợp đặc biệt của đường tổng cungĐường tổng cung thực tế ngắn hạn BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 52CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNGL0W thực tếSLDLE0W0L0W0 là mức tiền công thực tế cân bằngL0 là lượng lao động cân bằng.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM3CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNGTiền công thực tế (wr) = tiền công danh nghĩa (wn) chia cho mức giá chung (P).Cung cầu về lao động phụ thuộc vào tiền công thực tế.Lượng cầu lao động chỉ tăng lên khi tiền công thực tế giảm xuống.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM4CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNGSự di chuyển dọc theo đường cầu lao động: do tiền công thực tế thay đổi.Sự dịch chuyển đường cầu lao động sang trái hoặc sang phải: Khi số lượng tài sản cố định của các doanh nghiệp thay đổiĐiểm cân bằng trên thị trường lao động biểu thị trạng thái toàn dụng nhân công.Ngay tại điểm cân bằng vẫn tồn tại thất nghiệp, đó là thất nghiệp tự nhiên.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM5GIÁ CẢ, TIỀN CÔNG VÀ VIỆC LÀMGiá cả thường phụ thuộc nhiều vào tiền công, tiền công phụ thuộc vào trạng thái của thị trường lao động.Theo trường phái: giá cả và tiền công danh nghĩa hoàn toàn linh hoạt, tiền công thực tế điều chỉnh để giữ cho thị trường lao động luôn cân bằng. Nền kinh tế ở trạng thái toàn dụng nhân công.Theo trường phái Keynes: giá cả và tiền công danh nghĩa là không linh hoạt, tiền công thực tế cũng không thay đổi, thị trường lao động luôn trong tình trạng có thất nghiệp.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM6HAI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG TỔNG CUNGY0PP0Y0PY*ASASTrường phái cổ điểnTrường phái KeynesKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM7HAI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG TỔNG CUNGTrong mô hình cổ điển khẳng địn những điều chỉnh trong giá cả và tiền công xảy ra ngay lập tức, đủ nhanh cho phép bỏ qua khoảng thời gian ngắn quá trình điều chỉnh, thì mô hình Keynes khẳng định rằng giá cả va tiền công khôn giảm xuống.Theo trường phái tân cổ điển, trong thực tế, giá cả và tiền công không hoàn toàn linh hoạt và cứng nhắc. Đường tổng cung ngắn hạn là đường có độ dốc nhất định, phụ thuộc rất nhiều yếu tố.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM8ĐƯỜNG AS THỰC TẾ NGẮN HẠNĐược xây dựng trên cơ sở kết hợp 3 mối quan hệ sau trong ngắn hạn:Giữa việc làm và sản lượngGiữa việc làm và tiền côngGiữa tiền công và giá cả (hay năng suất lao động và giá cả).KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM9ĐƯỜNG AS THỰC TẾ NGẮN HẠNPP00YY*ASLAS2AS0AS1KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM10ĐƯỜNG AS THỰC TẾ NGẮN HẠNVị trí của đường AS phụ thuộc giá cả của thời kỳ trước đóĐường AS dịch chuyển theo thời gian, phụ thuộc vào sản lượng của nền kinh tế.Nếu sản lượng kỳ này cao hơn sản lượng tiềm năng, thì sau một thời gian tiền lương sẽ tăng và giá cả sẽ tăng, đường tổng cung dịch chuyển sang tráiKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 5 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTM11MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦUĐường tổng cung và tổng cầu cắt nhau, xác định được trạng thái cân bằng của nền kinh tế.Điểm cân bằng phụ thuộc vào vị trí của hai đường AD và AS.Điểm cân bằng phụ thuộc vào độ dốc của hai đường AD và AS.Kết quả của việc sử dụng CSTK và CSTT phụ thuộc rất nhiều vào độ dốc của các đường AD & AS BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 512SỰ ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠNCú sốc của tổng cầu, AD tăng, sản lượng và giá cả trong nền kinh tế đều tăng lên.Cân bằng mới là tại điểm E1. BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS IY0PASADE0P0Y0AD’Y1P1E1CHƯƠNG 513ĐIỀU CHỈNH TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICân bằng dài hạn tại mức sản lượng tiềm năngY0PASADE0P0Y*AD’Y1P1E1AS’CHƯƠNG 514ĐIỀU CHỈNH TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMTrung hạn: Tổng cầu tăng từ AD – AD’, tổng cung suy giảm từ AS – AS’, sản lượng cân bằng giảm, giá cả tiếp tục tăng lên.Dài hạn: Sản lượng còn vượt quá sản lượng tiềm năng thì đường tổng cung còn dịch chuyển lên phía trên. Sản lượng tiếp tục giảm và giảm đến mức sản lượng toàn dụng nhân công.KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 515CHU KỲ KINH DOANHCác yếu tố tác động đến chu kỳ kinh doanhCác yếu tố bên ngoài hệ thống kinh tế: chính trị, thời tiết, dân số,Các yếu tố bên trong hệ thống kinh tế. BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - ĐHTMKINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS ICHƯƠNG 516
Tài liệu liên quan