Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 13 Xuất khẩu, nhập khẩu và buôn bán đối lưu

Giới thiệu Câu hỏi: Ai được lợi từ xuất khẩu?  Cả hai công ty lớn và nhỏ có thể hưởng lợi từ xuất khẩu  Các công ty có nhu cầu xuất khẩu phải  xác định các cơ hội xuất khẩu  tránh một loạt các vấn đề bất ngờ liên quan đến kinh doanh trong một thị trường nước ngoài  trở nên quen thuộc với cơ chế xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu  học để có được nguồn tài chính và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu  tìm hiểu làm thế nào để đối phó với nguy cơ ngoại hối

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 13 Xuất khẩu, nhập khẩu và buôn bán đối lưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 13 Xuất khẩu, nhập khẩu và buôn bán đối lưu 13-2 Giới thiệu Câu hỏi: Ai được lợi từ xuất khẩu?  Cả hai công ty lớn và nhỏ có thể hưởng lợi từ xuất khẩu  Các công ty có nhu cầu xuất khẩu phải  xác định các cơ hội xuất khẩu  tránh một loạt các vấn đề bất ngờ liên quan đến kinh doanh trong một thị trường nước ngoài  trở nên quen thuộc với cơ chế xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu  học để có được nguồn tài chính và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu  tìm hiểu làm thế nào để đối phó với nguy cơ ngoại hối 13-3 Lợi ích và bất lợi từ xuất khẩu Câu hỏi: những lợi ích của xuất khẩu là gì?  Các lợi ích từ xuất khẩu là có thể rất lớn- phần còn lại của thế giới là một thị trường lớn hơn nhiều so với thị trường trong nước  Các công ty lớn có thể chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội xuất khẩu mới, nhưng nhiều công ty nhỏ hơn sử dụng phương thức phản ứng để xuất khẩu 13-4 Thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu Câu hỏi: Làm thế nào để các nhà xuất khẩu có thể cải thiện hoạt động của họ?  Để có được thành công, các nhà xuất khẩu nên  tiếp thu kiến thức nhiều hơn từ những cơ hội của thị trường nước ngoài  xem xét sử dụng một công ty quản lý xuất khẩu (EMC)  Để có một chiến lược xuất khẩu thành công  thuê một EMC  tập trung vào một vài thị trường chủ yếu  Xâm nhập vào một thị trường nước ngoài trên quy mô nhỏ 13-5 Tài chính trong Xuất khẩu và nhập khẩu Câu hỏi: Làm thế nào các công ty có thể đối phó với sự thiếu tin tưởng tồn tại trong các giao dịch xuất khẩu?  Vấn đề phát sinh từ sự thiếu tin tưởng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng một bên thứ ba đáng tin cậy của cả hai - thường là một ngân hàng có uy tín  Nhà xuất khẩu muốn được trả trước, trong khi nhập khẩu thích trả tiền sau khi lô hàng đến Một lá thư tín dụng là giải pháp tối ưu bởi vì cả hai bên có thể tin tưởng một ngân hàng có uy tín ngay cả khi họ không tin tưởng lẫn nhau 13-6 Tài chính trong Xuất khẩu và nhập khẩu Câu hỏi: các thanh toán được thực hiện như thế nào trong một giao dịch xuất khẩu?  Hầu hết các giao dịch xuất khẩu liên quan đến một chứng từ - hối phiếu đòi nợ  Chứng từ trả ngày có khả năng thanh toán cho người ký phát tại thời điểm mà chứng từ cho phép một sự chậm trễ trong thanh toán bình thường 30, 60, 90, hoặc 120 ngày  Vận đơn được cấp cho nhà xuất khẩu bởi các nhà cung cấp dịch vụ phổ biến, vận chuyển hàng hóa để phục vụ như là một giấy biên nhận và hợp đồng 13-7 Hỗ trợ xuất khẩu Câu hỏi: nhà xuất khẩu có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ đâu?  Nhà xuất khẩu Mỹ có thể rút ra hai hình thức  hỗ trợ chính phủ để giúp các chương trình xuất khẩu của họ  họ có thể nhận được viện trợ tài chính từ 1. Ngân hàng Xuất nhập khẩu 2. họ có thể nhận được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu từ Hiệp hội Bảo hiểm tín dụng nước ngoài 13-8 Buôn bán đối lưu Câu hỏi: Những lựa chọn thay thế làm nhà xuất khẩu có khi phương pháp thanh toánthông thường không phải là một lựa chọn?  Nhà xuất khẩu có thể sử dụng buôn bán đối lưu khi các phương tiện thanh toán thông thường khó khăn, tốn kém, hoặc không tồn tại  Có năm loại đối lưu 1. Hàng đổi hàng 2. Mua đối lưu 3. Trao đổi bù trừ 4. bồi thường hoặc mua lại 5. hình thức chuyển nợ 13-9 Buôn bán đối lưu Trong thập niên 1960, Liên Xô và các quốc gia Cộng sản Đông Âu, có tiền tệ không có khả năng chuyển đổi, đã chuyển sang mua bán đối lưu để mua hàng nhập khẩu Nhiều quốc gia đang phát triển thiếu dự trữ ngoại hối cần thiết để mua hàng nhập khẩu đã chuyển sang mua bán đối lưu trong những năm 1980 Có một gia tăng đáng kể trong khối lượng hàng hóa mua bán đối lưu sau khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 13-10 Buôn bán đối lưu Các công ty không sẵn sàng để có một thỏa thuận mua bán đối lưu có thể mất cơ hội xuất khẩu sang một đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho một thỏa thuận đối lưu Đối lưu là hấp dẫn lớn, các doanh nghiệp đa quốc gia có thể sử dụng mạng lưới toàn cầu của họ liên lạc để xử lý hàng hoá mua trong mua đối lưu