Bài giảng Những vấn đề trọng tâm của kinh tế vĩ mô

(Bản scan) Nguồn gốc của kinh tế vĩ mô John Maynard Keynes đã xuất bản cuốn lỹ thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất, và tiền tệ năm 1936 nhấn mạnh tới vai trò chính phủ trong việc sử dụng chi tiêu giúp nền kinh tế ổn định trong ngắn hạn, không rơi vào tình trạng thiếu cầu do tư nhân chi tiêu quá ít

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2650 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những vấn đề trọng tâm của kinh tế vĩ mô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên