Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn toàn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHÁI NIỆM Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường mà trong đó chỉ có một người cung cấp duy nhất nhưng có rất nhiều người mua.

ppt9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1499 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*CHƯƠNG 6 - THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀNMỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢNKHÁI NIỆM Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường mà trong đó chỉ có một người cung cấp duy nhất nhưng có rất nhiều người mua.* v Khó khăn khi muốn gia nhập hay rút lui khỏi ngành  Đặc điểmv   Chỉ có một người bán duy nhất.v    Không có đường cungv    Sản phẩm riêng biệt.NGUỒN GỐC CỦA ĐỘC QUYỀNv Độc quyền tự nhiên.v   Độc quyền do chính phủ tạo ra.v Độc quyền ở những ngành có chi phí cố định cao.*ĐẶC ĐIỂM CỦA DN ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN Đường cầuPQ(D)*         Đường doanh thu biênĐẶC ĐIỂM CỦA DN ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN (tt)PQ(D) = (AR)MRMR = P (1 – 1/ED)*CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ  Giá cấp 1 = PmaxGiá cấp 2 Giá cấp 3 Giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm v Giá theo thời kỳ.  v Giá cao điểm.  Định giá hai phần. *CHIẾN LƯỢC PHÂN BIỆT GIÁ (tt)v      Giá gộp hỗn hợp.   Giá gộp v    \ Giá gộp thuần túy.  Giá ràng buộc.*THẶNG DƯPQ(D)(S)P1Thặngdư của NTD, Thặng dư của NSX, = Giá trị đ/v người mua - P = P – Chi phí của người bán= Giá trị đ/v người mua – Chi phí của người bán * Không có động cơ, áp lực để đổi mới kỹ thuật. CHI PHÍ XÃ HỘI CỦA ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN (tt) Sản lượng thấp nhưng P > P của thị trường cạnh tranh hoàn toàn.*BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TIẾT CỦA CHÍNH PHỦQUY ĐỊNH GIÁ TRẦNCHÍNH SÁCH THUẾĐánh thuế theo sản lượngĐánh thuế không theo sản lượng