Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Một số vấn đề cơ bản Khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn toàn: “Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường mà trong đó không có một người mua hoặc không có một người bán nào đủ sức quyết định giá cả và số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường.”

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1093 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 1 CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 2 Một số vấn đề cơ bản Khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn toàn: “Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường mà trong đó không có một người mua hoặc không có một người bán nào đủ sức quyết định giá cả và số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường.” Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 3 Một số vấn đề cơ bản Đặc điểm: Số lượng nhà cung ứng rất lớn và không ảnh hưởng đến giá cả thị trường Doanh nghiệp dễ dàng gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành. Sản phẩm đồng nhất Người mua và người bán dễ dàng nắm thông tin về giá cả trên thị trường. 2Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 4 Một số vấn đề cơ bản 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 105 120 135 1.50 1.50 1.50 70 80 90 Doanh thu biên (MR) (đô la) Doanh thu trung bình (AR) (đô la) Tổng doanh thu (TR) (đô la) Giá (P) (đô la) Lượng (Q) (chiếc/giờ) Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 5 Đường Tổng Doanh Thu -TR 105 120 135 70 80 90 (TR) (đô la) (Q) (chiếc / giờ) 0 Q TR 70 105 80 120 90 135 TR Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 6 Đường Doanh Thu Trung Bình-AR 1.50 1.50 1.50 70 80 90 (AR) (đô la) (Q) (chiếc / giờ) 0 Q AR 70 1.50 80 90 AR 3Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 7 Đường Doanh Thu Biên-MR 1.50 1.50 1.50 70 80 90 (MR) (đô la) (Q) (chiếc / giờ) 0 Q MR 70 1.50 80 90 MR Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 8 Đường Cầu (D) 0 70 80 90 0 1.00 1.50 1.50 1.50 2.00 (QD) (đô la) (P) (chiếc / giờ) 0 Q P 70 1.50 80 90 (D) 1.00 2.00 IEDI=∞ Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 9 0 Q P 1.50 (D)AR MRP Thị trường cạnh tranh hoàn toàn = = = 4Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 10 Tổng lợi nhuận Tổng lợi nhuận là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. ∏(Q) = TR(Q) – TC(Q) Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 11 Lợi nhuận kinh tế – Lợi nhuận kế toán Lợi nhuận kế toán = DT- CP Lợi nhuận kinh tế = LNKToán - CPCH Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 12 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Quyết định trong ngắn hạn -Công ty nên tiếp tục sản xuất hay ngừng sản xuất? -Nếu công ty quyết định sản xuất thì công ty sẽ sản xuất với sản lượng bao nhiêu? 5Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 13 Quyết định trong dài hạn - Tăng hay giảm quy mô nhà máy? - Ở lại hay rút lui khỏi ngành? Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 14 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí Tối đa hóa lợi nhuận 0 Q TR P Q =(D)MR AC MC MC=MR ACmin Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 15 Doanh thu Chi p í 0 Q TR P Q’ D MR AC MC Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 QQ D MR AC MC MC =MR MC > MR Tối đa hóa lợi nhuận 6Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 16 Doanh thu Lợi nhuận Chi phí 0 QQ D MR AC MC MC =MR Tối đa hóa lợi nhuận Doanh thu Chi phí 0 Q TR P Q’’ D MR AC MC MC < MR Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 17 Tối đa hóa lợi nhuận MR > MCè LN còn tăngè Doanh nghiệp còn tăng sản lượng MR < MC è Lợi nhuận giảmè Doanh nghiệp giảm sản lượng MR = MCèDoanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 18 0 Q P SMC SAC SAVC A B C D E Q1Q2Q3Q4Q5 P1 P2 P3 P4 P5 Thu lợi nhuận Hoà vốn Lỗ- TTsx Điểm đóng cửa Lỗ- ngưng sx 15.000 12.000 13.000 14.000 11.000 7Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 19 Quyết định sản xuất hay tạm ngưng đóng cửa P > SACminè Doanh nghiệp có lời P = SACminè Doanh nghiệp hoà vốn P < SACminè Doanh nghiệp lỗ P > SAVCminè Doanh nghiệp tiếp tục sản xuất P < SAVCminè Doanh nghiệp đóng cửa Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 20 0 Q P SMC SAC SAVC A B C D E Q1Q2Q3Q4Q5 P1 P2 P3 P4 P5 Thu lợi nhuận Hoà vốn Lỗ- TTsx Điểm đóng cửa Lỗ- ngưng sx Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 21 0 Q P SMC SAC SAVC A B C D E Q1Q2Q3Q4Q5 P1 P2 P3 P4 P5 Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn 8Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 22 0 Q P SMC SAC SAVC A B C D E Q1Q2Q3Q4Q5 P1 P2 P3 P4 P5 Đường cung ngắn hạn của ngành Đường cung ngắn hạn của ngành Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 23 0 Q P Q1Q2Q3Q4Q5 P1 P2 P3 P4 P5 Cân bằng trong ngắn hạn Đường cung ngắn hạn của ngành S D E Chuong 5- Thi truong canh tranh hoan toan 24 Cân bằng trong dài hạn Lợi nhuận kinh tế > 0è gia nhập ngành Lợi nhuận kinh tế < 0è rút lui khỏi ngành Lợi nhuận kinh tế = 0è cân bằng dài hạn