Bài giảng chương 10: Cây nhiều nhánh

Chương này tiếp tục nghiên cứu về các cấu trúc dữ liệu cây, tập trung vào các cây mà số nhánh tại mỗi nút nhiều hơn hai. Chúng ta bắt đầu từ việc trình bày các mối nối trong cây nhị phân. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về một lớp của cây gọi là trieđược xem như từ điển chứa các từ.Sau đó chúng ta tìm hiểu đến cây B-tree có ý nghĩa rất lớn trong việc truy xuất thông tin trong các tập tin. Mỗi phần trong số này độc lập với các phần còn lại. Cuối cùng, chúng ta áp dụng ý tưởng của B-treeđể có được một lớp khác của cây nhị phân tìm kiếm gọi là cây đỏ-đen (red-black tree).

pdf46 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 10: Cây nhiều nhánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên