Bài giảng chương 12; Bảng và truy xuất thông tin

Trong chương 7 chúng ta đã thấy rằng, bằng cách so sánh khóa, trung bình việc tìm kiếm trong n phần tử không thể có ít hơn lg n lần so sánh. Nhưng kết quả này chỉ nói đến việc tìm kiếm bằng cách so sánh các khóa. Bằng một vài phương pháp khác, chúng ta có thể tổ chức các dữ liệu sao cho vị trí của một phần tử có thể được xác định nhanh hơn.

pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2029 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 12; Bảng và truy xuất thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan