Bài giảng chương 17: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

* Phân phối trong kinh tế tập thể: có sự kết hợp giữa phân phối theo lao động và vốn cổ phần. * Phân phối trong kinh tế cá thể, tiểu chủ : dựa trên vốn đầu tư và khả năng tổ chức SX-KD của chủ đơn vị kinh tế. * Phân phối trong kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước : dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu sức lao động, sở hữu tư bản.

ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 17: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên