Bài giảng Chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp

“Công việc quản trị không phải là nhìn công ty như những gì mà nó .mà nhìn những gì mà nó có thể %%%%%” (John W. Teets) (John W. Teets) “Nếu không biết nơi bạn muốn đến, bất kỳ con đường nào cũng có thể đưa bạn đi” (The Koran

pdf40 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1810 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2 TẦM NHÌN, SỨ MẠNG & MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP MBA. Vũ Văn Hải A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark Tầm nhìn của DNI NỘI DUNG Sứ mạng sứ mạng của DN Mục tiêu của DNIII II 2 I. Tầm nhìn 3 1. Khái niệm “Công việc quản trị không phải là nhìn công ty như những gì mà nó ..................mà nhìn những gì mà nó có thể %%%%%” (John W. Teets) “Nếu không biết nơi bạn muốn đến, bất kỳ con đường nào cũng có thể đưa bạn đi” (The Koran) 4 Tầm nhìn là một thông điệp %%%%%.thể hiện các mong muốn, khát vọng %%%%.mà tổ chức muốn đạt được và con đường mà tổ chức sẽ đi để đến đích. 1. Khái niệm Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn vào những điều tiềm ẩn (Jonathan Swift) 5 Diễn tả các mục đích mong muốn cao nhất và khái quát nhất của doanh nghiệp Bày tỏ khát vọng về những gì mà nó muốn vươn tới 1. Khái niệm Cung cấp một sự hướng dẫn về điều cốt lõi phải bảo toàn và tương lai thôi thúc doanh nghiệp hướng tới 6 2. Vai trò 1. Vạch ra những khát vọng chinh phục đỉnh cao cho DN, nhân viên và các thành phần liên quan 2. Phác thảo một đường đi CL đến tương lai 3. Hướng dẫn cho các nỗ lực cho toàn công ty để đạt mục tiêu tốt nhất 4. Tạo ra một sự đồng tâm nhất trí mạnh mẽ trong tổ chức 5. Giúp DN giành lợi thế cạnh tranh, vượt qua khó khăn và kiểm soát được ngành nghề kinh doanh của mình 7 3. Yêu cầu 1. Đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. 2. Giữ khoảng cách đủ xa nhưng cũng đủ gần về thời gian. 3. Tạo được sự tập trung các nguồn lực của DN 4. Đưa ra phương hướng tương lai 5. Chú trọng lợi ích người tiêu dùng 6. Thực tế 7. Tạo động lực thúc đẩy 8. Luôn được theo sát và đánh giá 8MBA. Vu Van Hai Tập đoàn khách sạn Sofitel “Được công nhận là %%%%...của sự %%%%%.trong ngành khách sạn rất cao cấp trên thế giới” Công ty Cổ phần OSEVEN “Trở thành %%%%.thương hiệu sơn gỗ trong khu vực ASEAN và hàng đầu ở Việt Nam” Công ty sữa Vinamilk “Trở thành %%%%%...niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người” 9 4. Cấu trúc của tầm nhìn        ! " #" !  $ % & '( ) & * ) & * + , # ! - & * + .  '/ & * + 01 10 Yếu tố cần thiết và niềm tin lâu dài của 1 tổ chức Tự thân Giá trị cốt lõi Core values) Giá trị cốt lõi Có giá trị và tầm quan trọng đối với bên trong tổ chức Đứng vững trước sự kiểm định của thời gian 11 Giá trị cốt lõi của Walt Disney Trí tưởng tượng và lợi ích cho sức khỏe con người Giá trị cốt lõi Công ty sữa Vinamilk Những giá trị cốt lõi Chất lượng - Giá cả - Phong cách phục vụ Giá trị cốt lõi của OSEVEN Lòng đam mê, tích dẫn đầu, quản lý chất lượng, năng lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo 12 Lý do tồn tại của một tổ chức Thể hiện linh hồn của tổ chức Thời gian đủ dài Tác nhân kích thích sự phát triển Mục đích cốt lõi Dẫn dắt, thôi thúc và tạo cảm hứng 13 Trải nghiệm cảm xúc cạnh Trải nghiệm sự vui thích Để cung cấp cho những 23 4# 5 67 Mục đích cốt lõi tranh của chiến thắng, và đè bẹp các đối thủ của sự tiến bộ và sự ứng dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho công chúng người bình thường cơ hội mua sắm những thứ mà người giàu mua 14 Được truyền đạt ở dạng cụ thể - những gì rõ ràng, sống động và hiện thực. Nó bao trùm một thời gian chưa hiện thực hóa với khát vọng, hy vọng, ước mơ 5. Hình dung về tương lai Hình dung tương lai (Envision future) • Mục tiêu thách thức (BHAG) (Big, Hairy, Audaciuos Goals) • Mô tả sống động 15 Cổ vũ và cuốn hút Nỗ lực từ 10-20 năm Hình dung tương lai (Envision future) Bản mô tả cụ thể, hấp dẫn và rung động mạnh mẽ của mục tiêu thách 5. Hình dung về tương lai Cần cố gắng vượt bậc Vượt ra ngoài khả năng hiện tại Vượt ra ngoài môi trường hiện tại thức. Giải thích viễn cảnh bằng từ ngữ Nỗi đam mê xúc cảm và sức thuyết phục 16 Hình dung về tương lai có đủ sức hấp dẫn để liên tục động viên tổ chức thậm chí những người lãnh đạo, người thiết lập các mục tiêu đó không còn nữa 5. Hình dung về tương lai 17         !" # $ % & '( ) ' *+ ", % - '( & * . / '0 1 2 3 " , 0%  * 4 5. Hình dung về tương lai 5 '( 6 7 '3 8- & 9 - '( * : ;# ! <   18 II. Sứ mạng 19 Sứ mang (nhiệm vụ) chỉ mục đích hoạt động lâu dài của DN Sứ mạng thể hiện công việc chính mà doanh nghiệp muốn hoàn thành (ngành kinh doanh, 1. Khái quát sản phẩm, khách hàng) Sứ mạng của DN còn là những nguyên tắc kinh doanh, niềm tin và giá trị được DN chấp nhận làm cơ sở cho các hoạt động SXKD của mình 20 Sứ mạng hay nhiệm vụ của DN là tập hợp những %%%%%%.về những công việc, những %%%%%%và những phương pháp mà các thành viên trong DN cần thực hiện với 1. Khái quát những ............tối đa nhằm có được những lợi ích khách nhau 21 Đảm bảo sự đồng tâm nhất trí về %%%%. trong nội bộ DN Tạo cơ sở để huy động các %%%%..của DN Là cơ sở để phân phối các nguồn lực của DN 2. Tầm quan trọng của bản mô tả nhiệm vụ Giúp các thành viên hiểu biết, đồng cảm với mục đích và phương hướng của DN Là cơ sở để chuyển hóa mục đích thành các mục tiêu thích hợp Là cơ sở để %%%%%.hoạt động của DN 22 1. Hiện trạng và tiềm năng của DN 2. Khách hàng: 3. Sản phẩm: 4. Thị trường: 3. Nội dung của bản mô tả nhiệm vụ 5. Công nghệ: 6. Triết lý kinh doanh: 7. Mối quan tâm đối với hình ảnh cộng đồng 8. Mối quan tâm đối với nhân viên: 23 8 9 ) : 7; < =2 0> / 7$ ? 3 < =2 @ '- A 7; < =2 4. Xác định sứ mạng @># B C% # C& 7; D ; '( =2 @7 AE ': F ; 7; < =2 24 Dựa trên sự thật Rõ ràng, dễ nhớ Truyền cảm hứng Phạm vi hợp lý 5. Đặc điểm Độc nhất Được kể lại một cách thường ngày Công khai 25 Tập đoàn điện lực Việt Nam – EVN “Đáp ứng ..nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn” 6. Ví dụ: Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam “Holcim Việt Nam quyết tâm trở thành một công ty được ..và nhất trong lãnh vực hoạt động - tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên, cộng đồng và cổ đông của mình” 26 III. Mục tiêu 27 1.Khái niệm Mục tiêu là những kết quả, chỉ tiêu cụ thể mà doanh nghiệp phấn đấu để đạt đến trong một khoảng thời gian nhất định Mục tiêu xuất phát từ sứ mệnh nhưng rõ ràng và cụ thể hơn. Mục tiêu thường đề cập đến quy mô KD, doanh số, mức tăng trưởng, thị phần, lợi nhuận% 28 2.Phân loại Theo tính chất Mục tiêu tổng quát: tồn tại, phát triển, dễ thích nghi, tối đa hóa lợi nhuận, thỏa mãn người lao động, trách nhiệm XH, hạn chế rủi ro. Mục tiêu cụ thể: khả năng sinh lời, doanh thu, thị phần, năng suất, chất lượng, hiệu quả 29 2.Phân loại Theo phạm vi Mục tiêu cấp doanh nghiệp Mục tiêu cấp bộ phận doanh nghiệp 30 2.Phân loại Theo thời gian Mục tiêu dài hạn (chiến lược) Mục tiêu ngắn hạn (chiến thuật) 31 3.Vai trò Là %%%.để lựa chọn CL KD và hình thành các kế hoạch tác nghiệp Là %%%%%%.để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của DN, đơn vị, bộ phận Mục tiêu là động lực thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả Là cơ sở để đánh giá sự %%%%.của DN trong quá trình phát triển 32 4. Tiêu chuẩn xác định mục tiêu Specific Measurable Agreed Realistic Timing  4 GH Flexible 33 5. Cách thức xác định mục tiêu Mục tiêu tập trung Đặc điểm Lãnh đạo quyết định Truyền đạt cấp dưới Ưu điểm Tính thống nhất cao Khả năng hoàn thành mục tiêu lớn Nhược điểm Có thể không hoàn toàn phù hợp cấp dưới Nhân viên thiếu nhiệt tình 34 5. Cách thức xác định mục tiêu Mục tiêu phân tán Đặc điểm Cấp dưới được tham gia Thảo luận với lãnh đạo Ưu điểm Phù hợp với đặc điểm của cấp dưới Tạp được nhiệt tình nơi nhân viên Nhược điểm Năng lực DN bị phân tán DN mất sức mạnh tổng hợp 35 Tầm nhìn (What) Muốn tổ chức trở thành tổ chức như thế nào Sứ mạng (How) Tổ chức cần làm gì, làm như thế nào để thực hiện tuyên bố tầm nhìn Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu Quản trị chiến lược là hành động để chiến thắng Mục tiêu ciến lược Kết quả cần phải đạt được là gì? Mục tiêu hàng năm Kết quả cần đạt được hàng năm là gì? 36 “Mang sự %%%%..đến cho mọi người vì cuộc sống tốt đẹp hơn” “%%%%...nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất nơi chúng tôi có mặt” 37 Tạo ra những sản phẩm tốt nhất qua nhiều thương hiệu đến với hệ thống phân phối rộng khắp và trải đều trên 64 tỉnh thành Trở thành tập đoàn đứng hàng đầu châu Á trong 3 lĩnh vực chính: ngành thức uống, thực phẩm ăn liền và bao bì nhựa Tập đoàn THP sản xuất và kinh doanh các hoạt động tốt cho sức khỏe người tiêu dùng châu á với mùi vị thích hợp và tiêu chuẩn quốc tế 38 Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp. Chung tay xây dựng ABC trở thành tập đoàn tài Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ chính hùng mạnh; ABBS trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam ; ACBC là công ty quản lý quỹ dẫn đầu tại Việt Nam Quỹ đầu tư tăng trưởng ACBGF 800-1600 tỷ VND 39 40