Bài giảng chương 2: Tính chất của vật liệu vô cơ

Tỷ lệ pha khí và pha vô định hình tăng Nhiệt độ tăng Khả năng cho tia hồng ngoại đi qua pha khí và pha vô định hình tăng Kích thước lỗ xốp tăng

ppt36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3622 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 2: Tính chất của vật liệu vô cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan