Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Đại học Quốc gia Hà Nội Câu I. Giải phương trình vi phân sau: x2y" - xy' - xy' + y = x, với điều kiện y(1) = 1 và y(e) = 2e

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Đại học Quốc gia Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên