Bài giảng chương 2: Tổ chức sản xuất

1. Khái niệm: Loại hình sản xuất được quy định chủ yếu bởi trình độ chuyên môn hoá của nơi làm việc, số chủng loại và tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc 2. Các loại hình sản xuất: - SX khối lượng lớn: NLV sản xuất trên 1 loại đối tượng ổn định, số lượng lớn - SX hàng loạt: NVL chế biến 1 số loại CT, loại bước CV - SX đơn chiếc: NLV chế biến nhiều loại CT, nhiều bước CV - SX dự án.

ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 5324 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 2: Tổ chức sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2 TỔ CHỨC SẢN XUẤT NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ CẤU SẢN XUẤT LOẠI HÌNH SẢN XUẤT P/PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SX CHU KỲ SẢN XUẤT I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1. Nội dung của quá trình sản xuất: Là quá trình kết hợp các yếu tố sản xuất. Nội dung cơ bản là quá trình sáng tạo của con người. Quá trình sản xuất chế tạo => quá trình công nghệ => giai đoạn công nghệ => bước công việc: nơi làm việc, 1 hoặc nhóm CN, đối tượng lao động I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2. Nội dung của tổ chức sản xuất: Là các biện pháp, các phương pháp, các thủ thuật kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất. Tổ chức sản xuất Trạng thái => hình thành các bộ phận SX có mối liên hệ chặt chẽ nhau & phân bố hợp lý về mặt không gian Quá trình => duy trì mối liên hệ và phối hợp hoạt động các bộ phận SX theo thời gian một cách hợp lý I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT Tổ chức sản xuất như một trạng thái: Hình thành cơ cấu sản xuất hợp lý Xác định loại hình sản xuất Bố trí nội bộ xí nghiệp Tổ chức sản xuất như là một quá trình: Lựa chọn ph/pháp tổ chức quá trình SX Nghiên cứu chu kỳ sản xuất Lập KH t/độ SX và công tác điều độ SX I. NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3. Yêu cầu của tổ chức sản xuất Đảm bảo SX chuyên môn hoá Đảm bảo SX cân đối Đảm bảo SX nhịp nhàng, đều đặn Đảm bảo SX liên tục II. CƠ CẤU SẢN XUẤT 1. Cơ cấu sản xuất Khái niệm: Hình thức xây dựng, sự phân bố không gian và mối liên hệ của các bộ phận SX Các bộ phận hợp thành: SX chính; SX phụ trợ, SX phụ; phục vụ SX Các cấp của CCSX: XN => PX => Ngành => NLViệc II. CƠ CẤU SẢN XUẤT 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất Chủng loại, đặc điểm kết cấu và yêu cầu chất lượng SP Chủng loại, khối lượng, đặc tính của NVL cần dùng Máy móc, thiết bị Trình độ chuyên môn hoá, hiệp tác hoá sản xuất II. CƠ CẤU SẢN XUẤT 3. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất Lựa chọn đúng đắn nguyên tắc xây dựng bộ phận SX: Đối tượng: Theo trình tự qui trình CN, SX 1 loại SP/CT nhất định Công nghệû: Nơi làm việc, máy móc thiết bị giống nhau và thực hiện 1 giai đoạn công nghệ nhất định Hỗn hợp: một số bộ phận theo ng/tắc đối tượng, một số khác theo nguyên tắc công nghệ Giải quyết quan hệ cân đối giữa các bộ phận SX Coi trọng bố trí mặt bằng III. LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 1. Khái niệm: Loại hình sản xuất được quy định chủ yếu bởi trình độ chuyên môn hoá của nơi làm việc, số chủng loại và tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc 2. Các loại hình sản xuất: - SX khối lượng lớn: NLV sản xuất trên 1 loại đối tượng ổn định, số lượng lớn - SX hàng loạt: NVL chế biến 1 số loại CT, loại bước CV - SX đơn chiếc: NLV chế biến nhiều loại CT, nhiều bước CV - SX dự án. III. LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình SX: Trình độ chuyên môn hoá của XN: chuyên môn hoá cao làm nâng cao loại hình SX Mức độ phức tạp của kết cấu SP: SP càng đơn giản càng dễ chuyên môn hoá ở NLV và nâng cao loại hình SX Quy mô SX của XN: Quy mô càng lớn càng dễ chuyên môn hoá và nâng cao loại hình SX IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1. Phương pháp sản xuất dây chuyền: Phương pháp SX dây chuyền dựa trên cơ sở một quy trình công nghệ SX đã được nghiên cứu một cách tỷ mỉ, phân chia thành nhiều bước CV sắp xếp theo trrình tự hợp lý nhất, với thời gian chế biến bằng nhau hoặc lập thành bội số với bước CV ngắn nhất. Nơi làm việc được bố trí theo nguyên tắc đối tượng, tạo thành dây chuyền SX. IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Phân biệt dây chuyền sản xuất trên cơ sở: Trình độ kỹ thuật: thủ công, cơ khí hoá, tự động hoá Tính ổn định SX trên dây chuyền: cố định và thay đổi Tính liên tục: liên tục, gián đoạn Phạm vi áp dụng: bộ phận, phân xưởng, toàn phân xưởng. IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Các tham số của dây chuyền cố định liên tục: Nhịp dây chuyền: r = T/Q Năng suất dây chuyền: W = Q/T = 1/r L/hệ giữa th/gian chế biến tb trên NLV với r: tb = nbr Số NLV cùng thực hiện bước CV: nb=[tb/r] Tổng số NLV của dây chuyền: N = nbi Bước dây chuyền: Kh/cách 2 t/tâm của 2 NLV IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 2. Phương pháp sản xuất theo nhóm Máy móc thiết bị thực hiện chế biến một loại chi tiết tổng hợp, là chi tiết có đầy đủ các đặc tính, yêu cầu cần thiết cho nhiều loại SP Các bước: phân nhóm các loại CT => lựa chọn CT tổng hợp => Lập quy trình công nghệ nhóm => Xây dựng định mức cho CT tổng hợp, từ đó tính định mức các CT trong nhóm => Thiết kế, chuẩn bị dụng cụ, bố trí MMTB IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3. Phương pháp sản xuất đơn chiếc SX nhiều loại SP với sản lượng nhỏ Công việc sẽ được giao cho mỗi nơi làm việc phù hợp với KH tiến độ Yêu cầu kiểm soát sản xuất chặt chẽ trên từng nơi làm việc, giám sát khả năng hoàn thành đơn hàng Các nơi làm việc bố trí theo ng/tắc công nghệ IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 4. Ph/pháp SX đúng thời hạn (JIT - Just in time) Mục đích của p/p là có đúng loại SP, ở đúng loại vào đúng lúc. Hay nói cách khác giữ cho hệ thống SX đều đặn, liên tục và với TK ~ 0 Dòng vật chảy đều đặn từ nới cung đến đến SD Các nơi làm việc phối hợp theo ng/tắc kéo SX và đặt hàng với quy mô nhỏ. Các bộ phận, chi tiết SP sắp xếp container đủ 1 giờ hay ít hơn V. CHU KỲ SẢN XUẤT 1. Khái niệm và phương pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất Chu kỳ SX: t/gian từ khi đưa NVL vào cho đến khi nhập kho thành phẩm CKSX tính theo t/gian lịch = t/g SX + t/g nghỉ theo chế độ: Tck =  tcn +  tvc +  tkt +  tgd +  ttn Rút ngắn CKSX bằng cách rút ngắn các thành phần trên và theo hai hướng: Cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện CN Nâng cao trình độ tổ chức SX V. CHU KỲ SẢN XUẤT 2. Các phương thức phối hợp bước CV V. CHU KỲ SẢN XUẤT 2. Các phương thức phối hợp bước CV V. CHU KỲ SẢN XUẤT 2. Các phương thức phối hợp bước CV