Bài giảng chương 6: Ràng buộc toàn vẹn

Bối cảnh của một RBTV là tập các quan hệ mà khi thao tác trên các quan hệ đó có khả năng làm cho ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm. Ví dụ: Bối cảnh của RBTV R1 trong ví dụ trên là quan hệ PHANCONG

ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 6: Ràng buộc toàn vẹn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan