Bài giảng chương 7: Acid nucleic

Acid nucleic (AN) là hợp chất quan trọng bậc nhất trong sự di truyền và tổng hợp protein. Tất cả cơ thể sống đều chứa AN dưới dạng tự do hoặc dưới dạng kết hợp với protein tạo nucleoprotein AN trong cơ thể dưới 2 dạng chính: - Acid ribonucleic (ARN). - Acid deoxyribonucleic (ADN

doc27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 7: Acid nucleic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên