Bài giảng chương 7: Tổ chức

Mối quan hệ giữa các nhân viên + nhân viên & nhà quản trị Trình độ & khả năng của các thuộc cấp Năng lực của nhà quản trị Tính chất phức tạp và mức độ ổn định của công việc Kỹ thuật thông tin

ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 7: Tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khái niệm chức năng tổ chức Mục tiêu của công tác tổ chức Khái niệm về tầm kiểm soát/tầm quản trị Các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức Các kiểu cơ cấu quản trị Khái niệm tập quyền & phân quyền và ủy quyền trong quản trị Tổ chức có nghĩa là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp Xác định và phân chia công việc phải làm như thế nào? Những người hoặc nhóm người nào sẽ làm việc gì? Ai chịu trách nhiệm về những kết quả nào? Các công việc sẽ được phối hợp với nhau như thế nào? Ai sẽ báo cáo cho ai? Những quyết định được làm ra ở cấp nào hay bộ phận nào? Tầm kiểm soát = 4 Tầm kiểm soát = 8 1 4 16 64 256 1024 4096 4096 512 64 8 1 1 2 3 4 5 6 7 Số nhà quản trị (1 – 6) 1.365 Số nhà quản trị (1 – 4) 585 Mối quan hệ giữa các nhân viên + nhân viên & nhà quản trị Trình độ & khả năng của các thuộc cấp Năng lực của nhà quản trị Tính chất phức tạp và mức độ ổn định của công việc Kỹ thuật thông tin  Ưu điểm Chuyên môn hóa công việc Thuận tiện trong đào tạo Dễ dàng trong kiểm tra  Nhược điểm Phức tạp khi phối hợp Tư tưởng cục bộ Thiếu hiểu biết tổng hợp Ưu điểm Hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ cung ứng Trách nhiệm về lợi nhuận đối với sản phẩm rõ ràng Nhược điểm Tạo nên tình trạng trùng lắp trong tổ chức  Ưu điểm + Chú ý đến thị trường và những vấn đề địa phương + Hiểu biết cao về nhu cầu khách hàng + Có thông tin trực tiếp tốt hơn với những đại diện của địa phương + Cung cấp cơ sở đào tạo những nhà tổng quản trị  Nhược điểm + Cần có nhiều người có năng lực quản lý chung + Tạo nên tình trạng trùng lắp trong tổ chức  Ưu điểm + Hiểu rõ nhu cầu khách hàng + Tác động tốt về tâm lý đối với khách hàng  Nhược điểm + Cần có người quản lý và chuyên gia tham mưu về các vấn đề của khách hàng + Các nhóm khách hàng không phải luôn xác định rõ ràng Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức Thống nhất chỉ huy Gắn với mục tiêu Cân đối Hiệu quả  Linh hoạt Ưu điểm Đảm bảo chế độ một thủ trưởng Người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh từ một người lãnh đạo cấp trên trực tiếp  Chế độ trách nhiệm rõ ràng Nhược điểm Người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có trình độ Dễ dẫn đến cách quản lý gia trưởng Ưu điểm  Sử dụng được các chuyên gia giỏi trong việc ra các quyết định quản trị  Không đòi hỏi nhà quản trị phải có kiến thức toàn diện  Dễ đào tạo và dễ tìm nhà quản trị Nhược điểm Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy Chế độ trách nhiệm không rõ ràng Sự phối hợp giữa lãnh đạo và các bộ phận chức năng khó khăn  Nhược điểm Nhiều tranh luận vẫn xảy ra Hạn chế sử dụng kiến thức chuyên môn Vẫn có xu hướng can thiệp của các đơn vị chức năng Ưu điểm Có được ưu điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng Tạo điều kiện cho các giám đốc trẻ Nhược điểm  Dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa người lãnh đạo và các bộ phận  Cơ cấu này đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn  Phạm vi sử dụng còn hạn chế vì một trình độ nhất định Ưu điểm  Tổ chức linh động  Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu quả  Đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động  Hình thành và giải thể dễ dàng, nhanh chóng
Tài liệu liên quan