Bài giảng chương 8: Nhập, xuất C++ nâng cao

Ngoài bộ chèn và bộ chiết, có thể sửa đổi hệ thống nhập/xuất của C++ bằng cách tạo ra bộ thao tác nhập/xuất tự tạo. Nó có hai lý do : * một bộ thao tác có thể hợp nhất một dãy các thao tác nhập/xuất thành một bộ thao tác tự tạo. * một bộ thao tác nhập/xuất tự tạo cần thiết khi nhập/xuất trên các thiết bị không chuẩn (máy in đặc biệt hay hệ thống nhận dạng quang học) .

pdf42 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 8: Nhập, xuất C++ nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan