Bài giảng Chương XII: Quản trị sự thay đổi

Mô tảbốn loại thay đổi của tổchức Giải thích tiến trình hoạch định sựthay đổi của tổchức Xác định bốn phương pháp thay đổi của tổchức và sựkết hợp các phương pháp. Mối quan hệgiữa sự đổi mới và những thay đổi của tổchức Thảo luận việc học hỏi của tổchức phối hợp như thếnào với sựthay đổi.

pdf9 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương XII: Quản trị sự thay đổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG XIII QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Mô tả bốn loại thay đổi của tổ chức Giải thích tiến trình hoạch định sự thay đổi của tổ chức Xác định bốn phương pháp thay đổi của tổ chức và sự kết hợp các phương pháp. Mối quan hệ giữa sự đổi mới và những thay đổi của tổ chức Thảo luận việc học hỏi của tổ chức phối hợp như thế nào với sự thay đổi. BA GIAI ĐOẠN CỦA SỰ THAY ĐỔI Phá vỡ hiện trạng Phá vỡ hiện trạng Chuyển đổiChuyển đổi Xây dựng lạiXây dựng lại Phá vỡ hiện trạng „ Lập kế hoạch và chuẩn bị cho sự chuyển đổi Chuyển đổi Xây dựng lại „ Sự thay đổi được củng cố Trước những thay đổi của môi trường Sau những thay đổi của môi trường Thay đổi phản ứng lại dần dần Thay đổi phản ứng lại triệt đểChuyển đổi chính yếu Những điều chỉnh nhỏ Mức độ thay đổi Cách thức thay đổi Thay đổi đón đầu dần dần Thay đổi đón đầu triệt để CÁC KIỂU THAY ĐỔI TỔ CHỨC HOẠCH ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI Đánh giá những thay đổi của môi trường Chẩn đoán các vấn đề của tổ chức Phối hợp và truyền thông tầm nhìn về tương lai Phát triển và thực hiện chiến lược thay đổi Lập kế hoạch để tiên lượng và giảm thấp sự chống đối Lập kế hoạch giám sát và thực thi sự thay đổi Xác định khoảng cách giữa kết quả và mục tiêu THỰC THI SỰ THAY ĐỔI Tái thiết kế tổ chức Dựa trên công nghệ Dựa trên công việc Định hướng con người Kết hợp các phương pháp VAI TRÒ CỦA ĐỔI MỚI TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC ¾ Đổi mới là quá trình sáng tạo và thực hiện những ý tưởng mới. ¾ Ý tưởng mới là sáng tạo ra một cái gì mới và hoàn toàn khác với những cái đang có ở hiện tại. Sự đổi mới và thay đổi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Doanh nghiệp trong điều kiện môi trường năng động và luôn thay đổi. ¾ Các loại đổi mới: •Đổi mới kỹ thuật •Đổi mới quy trình •Đổi mới về quản trị •Sự hội tụ CÁC LOẠI ĐỔI MỚI: SỰ HỘI TỤ TỔ CHỨC HỌC TẬP Lãnh đạo chia sẻ Tổ chức học tập Chiến lược định hướng khách hàng Văn hoá của sự đổi mới Thiết kế tổ chức hữu cơ Cường độ sử dụng thông tin
Tài liệu liên quan