Bài giảng Cơ lưu chất - Nguyễn Thị Bảy

¾Thiết kế các phương tiện vận chuyển : xe hơi, tàu thủy, máy bay, hỏa tiễn. ¾Xây dựng: như cấp, thoát nước, công trìnhthủy lợi (cống, đê, hồ chứa, nhà máy thủy điện .), tính toán thiết kế cầu, nhà cao tầng ¾Thiết kế các thiết bị thủy lực : máy bơm, tua bin, quạt gió, máy nén. ¾Khí tượng thủy văn : dự báo bão, lũ lụt , . ¾Y khoa: mô phỏng tuần hoàn máu trong cơ thể, tính toán thiết kế các máy trợ tim nhân tạo.

pdf90 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 7477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cơ lưu chất - Nguyễn Thị Bảy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Cơ lưu chất TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC CƠ LƯU CHẤT Đối tượng nghiên cứu: chất lỏng chất khí Phạm vi nghiên cứu : các qui luật của lưu chất ở trạng thái tĩnh và động. Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm phục vụ trong nhiều lĩnh vực : ¾Thiết kế các phương tiện vận chuyển : xe hơi, tàu thủy, máy bay, hỏa tiễn... ¾Xây dựng: như cấp, thoát nước, công trình thủy lợi (cống, đê, hồ chứa, nhà máy thủy điện ..), tính toán thiết kế cầu, nhà cao tầng… ¾Thiết kế các thiết bị thủy lực : máy bơm, tua bin, quạt gió, máy nén.. ¾Khí tượng thủy văn : dự báo bão, lũ lụt , .. ¾Y khoa: mô phỏng tuần hoàn máu trong cơ thể, tính toán thiết kế các máy trợ tim nhân tạo.. ¾Trong cuộc sống hằng ngày, cũng cần rất nhiều kiến thức cơ bản về CLC. Ví dụ: Lực hút giữa hai doàn tàu đang chạy song song nhau, nồi áp suất,… Phân biệt lưu chất : ¾Lực liên kết giữa các phân tử nhỏ → Có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa. ¾Không chịu tác dụng của lực cắt, lực kéo → Lưu chất là môi trường liên tục. ¾Dưới tác dụng của lực kéo → Lưu chất chảy (không giữ được à TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 2 II. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA LƯU CHẤT ¾Khối lượng riêng: 2.1 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng, thể tích riêng: )m/kg( V∆ M∆limρ 3 0V∆ →= ¾Trọng lượng riêng: N81,9kgf1);m/kgf();m/N(gργ 33 == ¾Tỷ trọng: nρ ρδ = )m/N(10.81,9γ 33n = 3 kk 3 n m/kg228,1ρ m/kg1000ρ = = nγ γδ = Ví dụ: Nếu xem g=const thì: s F n F* F n F s n F* F n F s F F*n F*s Sơ đồ lực hút Trái đất, lực ly tâm và trọng lực Sự thay đổi g theo vĩ độ và độ cao:F*:Lực hút trái đất (F*s,F*n). F: Lực ly tâm (Fs,Fn) F*n- Fn= G: lực trọng trường = Mg Tại xích đạo (ϕ=00): g=9,780 m/s2 Tại vĩ tuyến ϕ=500 : g=9,810 m/s2 Tại vùng cực: g=9,832 m/s2 g cũng thay đổi theo chiều cao z, z càng lớn, g càng giảm do lực hút của trái đất lên vật giảm ¾Thể tích riêng: ρ 1V = 2.2 Tính nén được: Hệ số nén βp: dV dpVK 0−= ρρ d dpK = dp V/dVβ 0p −= Suất đàn hồi K: Hay: 1. Đối với chất lỏng: Knước = 2,2 109 N/m2 ¾K thường dùng cho chất lỏng, hầu như là hằng số, rất ít phụ thuộc vàp áp suất và nhiệt độ ¾Hầu hết các loại chất lỏng rất khó nén nên được xem như là lưu chất không nén ¾Một dòng khí chuyển động với vận tốc nhỏ thì sự thay đổi khối lượng riêng không đáng kể nên vẫn được xem là lưu chất không nén. ¾Khi dòng khí chuyển động với vận tốc lớn hơn 0,3 lần vận tốc âm thanh (khoảng 100 m/s) thi mới xem là lưu chất nén được 2. Đối với chất khí, xem như là khí lý tưởng: p = ρ RTpV = RT Hay: ¾Trong trường hợp khí nén đẳng nhiệt: pV = const Lưu ý: Trong các công thức trên, áp suất p là áp suất tuyệt đối TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 3 Ví dụ 1: Nồi áp lực gồm phần trụ tròn có đường kính d=1000mm, dài l=2m; đáy và nắp có dạng bán cầu. Nồi chứa đầy nước với áp suất p0. Xác định thể tích nước cần nén thêm vào nồi để tăng áp suất trong nồi từ p0=0 đến p1=1000at. Biết hệ số nén của nước là βp=4,112.10-5 cm2/kgf=4,19.10-10 m2/N. Xem như bình không giản nở khi nén l d Giải: Gọi V0 ; p0 là thể tích và áp suất nước ở trạng thái đầu; để sau khi nén có: V1 ; p1 là thể tích và áp suất nước ở trạng thái sau; Như vậy sau khi nén thêm nước vào, thể tích nước V1 trong bình chính là thể tích bình: 3 23 1 2.094395mlπ2 d 2 dπ 3 4V =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛= 1p∆β V.p∆.β V∆ p∆ )V∆V/(V∆ p∆ V/V∆β p 1p10 p −=⇒ −−=−=Ta có: Thế số vào ta được : -89.778lítV-VV∆ 01 == Vậy cần nén thêm vào bình 89.778 lít nước Ví dụ 2: Dầu mỏ được nén trong xi lanh bằng thép thành dày tiết diện đều như hình vẽ. Xem như thép không đàn hồi. Cột dầu trước khi nén là h=1,5 m, và mực thuỷ ngân nằm ở vị trí A-A. Sau khi nén, áp suất tăng từ 0 at lên 50 at, thì mực thuỷ ngân dịch chuyển lên một khoảng ∆h=4 mm. Tính suất đàn hồi của dầu mỏGiải: A A h Hg Dầu mỏ Thép nước N/m10-5.44E h.p∆ h∆ p∆ h.S/h∆.S p∆ V/V∆β 20p ==−=−= 2 p N/m091.84E β 1K +==⇒ TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 4 Giải cách 1: Ví dụ 3: Một bình thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70 MPa. Ở điều kiện chuẩn, bình chứa đầy nước 450 kg ( ρnước=1000kg/m3). Biết Kn=2,06.109 Pa. Tìm khối lượng nước cần thêm vào (ở điều kiện chuẩn) để tăng áp suất trong bình lên 70 MPa. 0,45 m3 cũng chính là thể tích nước ban đầu trong bình ở đ.k chuẩn. Gọi V0 ; p0 là thể tích và áp suất nước ở trạng chuẩn; để sau khi nén trở thành V1 ; p1 (là thể tích và áp suất nước ở trạng thái sau); Ta co thể lý luận được V1 chính là thể tích bình lúc sau: Ta có: Như vậy, thể tích nước cần nén thêm vào bình (tính với điều kiện chuẩn): là: 3 B 0.020487mV- =−==∆ 45,0470487,0VV 0 3 BB1 0.4545mV%1VV =+= Thể tích bình lúc đầu VB tính như sau: 3 B m45.01000 450V == ( ) 310010 0.470487mp∆K V.KV VV p∆VK =−=⇒−−= Tương ứng với khối lượng: 20.48744kgM∆ = Ví dụ 3: Một bình thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70 MPa. Ở điều kiện chuẩn, bình chứa đầy nước 450 kg ( ρnước=1000kg/m3). Biết Kn=2,06.109 Pa. Tìm khối lượng nước cần thêm vào (ở điều kiện chuẩn) để tăng áp suất trong bình lên 70 MPa. Giải cách 2: Gọi V0 ; p0 là thể tích và áp suất nước trong bình ở trạng ban đầu; V0=VB V1 ; p1 là thể tích và áp suất nước nước trong bình ở trạng thái sau; Như vậy sau khi nén trong bình còn rỗng một thể tích là: Ta có: Như vậy, thể tích nước cần nén thêm vào bình (tính với điều kiện chuẩn p0) : là: 3 0 0.020487mV∆ = BB101 V%1V∆V%1)V-V(V∆ +−=+= Thể tích bình lúc đầu VB tính như sau: 3 B m45.01000 450V == 3 B 0 1 0 0 0.019791mV%1K p∆.VV∆ K p∆.VV∆ V∆ p∆VK =+=⇒−=⇒−= Tương ứng với khối lượng: 20.48744kgM∆ = ∆V1 là thể tích phần rỗng mà ta cần bổ sung nước thêm vào bình ứng với áp suất p1 Để tính thể tích nước ∆V0 tương ứng đó với điều kiện áp suất p0, ta cần tính lại một lần nữa qua suất đàn hồi K: 3 0 1 0 01 0 0.020487mV∆p∆K V∆.KV∆ V∆V∆ p∆V∆K =⇒−=⇒−−= TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 5 Ví dụ 4: Nén khí vào bình thép có thể tích 0,3 m3 dưới áp suất 100at. Sau thời gian bị rò, áp suất trong bình còn lại 90 at. Bỏ qua sự biến dạng của bình. Tìm thể tích khí bị rò ứng với đ. kiện áp suất khí trời pa=1at. Xem quá trình nén là đẳng nhiệt Giải Gọi V0 ; p0 là thể tích và áp suất khí trong bình ở trạng chuẩn ban đầu; V1 ; p1 là thể tích và áp suất cũng của khối khí đó ở trạng thái sau; Ta có: 3 a 1 a 3mp V.p∆V∆ == 3 1 0 11100 0.333333mp pVVpVpV ==⇒= (V1-V0)=∆V là thể tích khí bị mất đi (vì bình chỉ còn chứa lại V0), ứng với áp suất 90 at : Để tính thể tích khí ∆Va tương ứng đó với điều kiện áp suất pa, ta cần tính lại một lần nữa : Một bình gas ban đầu có khối lượng M = 15 kg có áp suất dư po = 500 kPa . Sau một thời gian sử dụng , ấp suất dư trong bình còn lại p = 300 Kpa. Biết vỏ bình gas có khối lượng 5 kg và không bị thay đđổi khi áp suất thay đổi. Tính khối lượng gas đã sử dụng trong thời gian trên Ví dụ 4a: (xem Baitáp+2.xls, SV tự giải) 3.343922426.65607810530050015 MgazsudungMgaz1Mgaz0Mvop1, Kpap0,KpaM TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 6 2.3 Tính nhớt: Hệ số nhớt phụ thuộc vào nhiệt độ Chất lỏng: µ giảm khi nhiệt độ tăng Chất khí: µ tăng khi nhiệt độ tăng Hệ số nhớt phụ thuộc vào áp suất: Chất lỏng: µ tăng khi p tăng Chất khí : µ không đổi khi p thay đổi Tính chất của hệ số nhớt µ : τ du/dn l.c Bin gha m l.c lý tưởng l.c Ne wt on l.c Ph i N ew ton l.c Ph i N ew ton Chất lỏng Newton và phi Newton Hầu hết các loại lưu chất thông thường như nước, xăng, dầu … đều thỏa mãn công thức Newton, tuy nhiên có một số chất lỏng (hắc ín, nhựa nóng chảy, dầu thô ..) không tuân theo công thức Newton được gọi là chất lỏng phi Newton, hoặc đối với chất lỏng thông thường khi chảy ở trạng thái chảy rối cũng không tuân theo công thức Newton. n u A Chất lỏng Newton chảy tầng ⇒ Định luật ms nhớt Newton: dn duµ""τ −= AτFms =Như vậy lực ma sát nhớt sẽ tính bằng s/m10st1];stokes;s/m[: )s.m/(kg1,0poise1];poise,s.Pa);sm/(N);s.m/(kg[: 242 2 −=ρ µ=ν =µ Ví dụ 5: Đường ống có đường kính d, dài l, dẫn dầu với hệ số nhờn µ, khối lượng riêng ρ. Dầu chuyển động theo quy luật sau: u=ady-ay2 (a>0; 0<=y<=d/2). Tìm lực ma sát của dầu lên thành ống Giải )2( aday dy du +−== µµτ Chọn trục toạ độ như hình vẽ, xét lớp chất lỏng bất kỳ có toạ độ y (lớp chất lỏng này có diện tích là diện tích mặt trụ có đường kính (d-2y)). Ta có: Tại thành ống: y=0; suy ra: y x d l umax)(adµτ = Như vậy lực ma sát của dầu lên thành ống là: 2)).(( alddladAFms πµπµτ === TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 7 Ví dụ 6: Tấm phẳng diện tích A trượt ngang trên mặt phẳng trên lớp dầu bôi trơn có bề dày t, hệ số nhớt µ với vận tốc V. Tìm phân bố vận tốc lớp dầu theo phương pháp tuyến n của chuyển động Giải Phân tích lực tác dụng lên lớp chất lỏng bất lỳ có toạ độ n như hình vẽ, ta có: n µ,t 0 V G Fms F N Cn A Fudn A Fdu dn duAFF ms +=⇒=⇒== µµµ Tại n=0 ta có u=0, suy ra C=0 Tại n=t ta có u=V, suy ra: t VAFt A FV µµ =⇒= Thay vào trên ta có được biến thiên u trên n theo quy luật tuyến tính: n t Vu = Nhận xét thấy ứng suất tiếp τ=const trên phương n Ví dụ 7: Tấm phẳng diện tích A=64 cm2 ; nặng Gp=7,85N trượt trên mặt phẳng nghiêng góc α=120 trên lớp dầu bôi trơn có bề dày t=0,5mm, với vận tốc đều V=0,05 m/s. Tìm hệ số nhớt µ của lớp dầu và công suất để kéo tấm phẳng ngược dốc với vận tốc nêu trên. Cho γdau=8820 N/m3 Giải αγµ sin))(( ntAG dn duA p −+=⇔ Tại n=0 ta có u=0, suy ra C=0 Tại n=t ta có u=V, suy ra: Bây giờ tấm phẳng chuyển động nhờ lực trọng trường G chiếu trên phương chuyển động: dnnt A G du p ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ +=⇒ µ αγαµ γ µ sinsin Cnnt A G u p +−⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ +=⇒ 2 sinsin 2 µ αγαµ γ µ 2 sinsin 2ttt A G V p µ αγαµ γ µ −⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ += 2p m/Ns56.2tαsin V2 tγ AV G µ =⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ +=⇒ msFG =αsin n µ,t V G co sα F ms Gsin α N α TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 8 n V F k Gsin α α F ms Để kéo tấm phẳng ngược lên với vận tốc V=0,05 m/s, ta cần tác động vào tấm phẳng một lực ngược lên theo phương chuyển động có giá trị bằng Fk: αγαµα sin)(sinsin ntAGF dn duAFGF pkmsk −−−=⇔+= 2 sinsin 2 sinsinsin 2 tAG t VAF A tAt A AtGF V k pk αγαµµ αγ µ αγα ++=⇒+−−=⇒ Thế công thức tính µ vào ta được: tAGFk αγα sinsin2 += Như vậy ta cần một công suất là : ( ) WtAGVFVN k 164.0sinsin2. =+== αγα Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ. Xét lực tác dụng lên một lớp vi phân chất lỏng cân bằng, ở toạ độ y : Ví dụ 8: Một loại nhớt có ρ, µ chảy đều trên mặt phẳng nghiêng 1 góc α so với mặt phẳng ngang. Tìm bề dày t của lớp nhớt. Giải αγµ sin)( yt dn duA −=⇔ Ta biết rằng tại y=0 thì u=0, tại y=t thì u=V; nên: dyytdu ⎟⎟⎠ ⎞⎜⎜⎝ ⎛ −=⇒ )(sinµ αγ µ αγ µ αγ 2 sinsin 22 0 ttuu tty −=−⇒ == msFG =αsin n µ,t V G co s α F ms Gsin α N α αγ µ sin 2 Vt =⇒ TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 9 Giải Ví dụ 9: Một trục có đường kính d=10cm được giữ thẳng đứng bởi một ổ trục dài l=25cm. Khe hở đồng trục có bề dày không đổi bằng h=0,1mm được bôi trơn bằng dầu nhớt có µ=125cpoise. Trục quay với tốc độ n=240 vòng/ph. Tìm ngẫu lực cản do ổ trục gây ra và công suất tiêu hao. Tại y=0 thì u=0: )( )( 1 2 2 yhrd yhrl Mdu −+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −+−= ∫∫ πµ dy duyhrlyhrAMms µπτ 2)(2)( −+=−+= µ=125cpoise=1,25 poise=1,25dyne.s/cm2=0,125 Ns/m2 Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ. Xét một lớp chất lỏng ở toạ độ y tính từ thành rắn, ta tìm moment lực ma sát của lớp chất lỏng này: d l h u y r 0 hy Khi trục quay ổn định thì Mms=Mtrục=const C yhrl Mu +−+=⇒ )( 1 2πµ ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ +−−+=⇒+−= hryhrl Mu hrl MC 11 2)( 1 2 πµπµ Tại y=h thì u=V= ωr= πnr/30: ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ +−=⇒ hr 1 r 1 lπµ2 M 30 nrπ Công suất tiêu hao: 154.72W30 .... ===== nMMrFVFN πωω Để đơn giản, ta xem phân bố vận tốc theo phương y là tuyến tính, lúc ấy: 6.168503Nm 15 ..2. 32 ==== h nlrrrl h rrAM trutru µππωµτ 6.156166Nm)( 15 22 =+= h hrrnlM µπSuy ra moment ma sát: TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 10 Ví dụ 10: Khe hở bề dày t giữa hai đĩa tròn đường kính d nằm ngang cùng trục được bôi trơn bằng dầu nhớt có µ,ρ. Một đĩa cố định, một đĩa quay với tốc độ n vòng/ph. Tìm ngẫu lực cản và công suất. d t V=ωr y r 0 y dr n rdr dy dudAdFms πµτ 2== Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ. Xét một vi phân lớp chất lỏng hình vành khuyên dày dr ở toạ độ y tính từ đĩa cố định ở dưới, lực ma sát tác dụng lên vi phân này là: Đây là chuyển động tương đối giữa hai tấm phẳng ngang, nên ta chấp nhận được quy luật tuyến tính của vận tốc theo phương y: drr t rdr t rdFms 222 πµωπωµ ==⇒ Công suất : t dnnMMN .2880030 . 423 µππω === 4 22 42/ 0 3 r t drr t M d πµωπµω∫ ==Như vậy moment ma sát: Suy ra : drr t rrdr t rrdFdM msms 32.2. πµωπωµ ===⇒ t dnM .960 42 µωπ= Là áp suất hơi trên bề mặt chất lỏng kín. Khi tốc độ bốc hơi của các phân tử lưu chất bằng tốc độ ngưng tụ thì trên bề mặt lưu chất đạt tới áp suất hơi bão hoà. ¾Áp suất hơi bão hoà tăng theo nhiệt độ Ví dụ ở 25 0C, pbão hoà của nước là 0,025 at=0,25 m nước ở 1000C, pbão hoa của nước là 1at=10mnước ¾Khi áp suất chất lỏng ≤ Áp suất hơi bão hoà ⇒ chất lỏng bắt đầu sôi (hoá khí). Ví dụ có thể cho nước sôi ở 250C nếu hạ áp suất xuống còn 0,025at. ¾Trong một số điều kiện cụ thể, hiện tượng Cavitation (khí thực) xảy ra khi áp suất chất lỏng nhỏ hơn Pbão hoà 2.4 Áp suất hơi: TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC MỞ ĐẦU 11 2.5 Sức căng bề mặt và hiện tượng mao dẫn: Fkhí Fnước Xét lực hút giữa các phân tử chất lỏng và khí trên bề mặt thoáng: Fkhí < Fnước ⇒ còn lực thừa hướng vào chất lỏng,; ⇒làm bề mặt chất lỏng như màng mỏng bị căng ; ⇒Sức căng bề mặt σ : lực căng trên 1 đơn vị chiều dàinằm trong bề mặt cong vuông góc với đường bất kỳ trên bề mặt → hạt nước có dạng cầu nước h Ftt-n>Fn Hg h Ftt-Hg<FHgFn<<<FHg<Ftt hiện tượng mao dẫn III. CÁC LỰC TÁC DỤNG TRONG LƯU CHẤT Ví dụ về lực khối: ¾Lực khối là lực trọng trường G : Fx=0, Fy=0 , Fz=-g ¾Lực khối là G+Fqt (theo phương x): Fx=-a, Fy=0 , Fz=-g ¾Lực khối là G+Fly tâm : Fx=ω2x, Fy=ω2y, Fz=-g Nội lực Ngoại lực Lực khối V FF k V ∆ ∆= →∆ ρ0lim r Cường độ lực khối ),,( zyx FFFF = r σ σn τ ¾Khi lưu chất tĩnh: τ=0→ p = σn: Áp suất thuỷ tĩnh Lực mặt A Fm A ∆ ∆= →∆ 0 limσr Cường độ lực mặt ),( nστσ =r TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC THUỶ TĨNH 1 CHƯƠNG I. HAI TÍNH CHẤT CỦA ÁP SUẤT THUỶ TĨNH 1. p ⊥ A và hướng vào A. (suy ra từ định nghĩa). 2. Giá trị p tại một điểm không phụ thuộc vào hướng đặt của bề mặt tác dụng. px pn pz δz δx δy δs θ n x z y Xem phần tử lưu chất như một tứ diện vuông góc đặt tại gốc toạ độ như hình vẽ: Các lực lên phần tử lưu chất: Lực mặt : pxδyδz; pyδxδz; pzδyδx; pnδyδs. Lực khối: ½Fδxδyδzρ. Tổng các lực trên phương x phải bằng không: pxδyδz - pnδyδs(δz/δs) + ½Fxδxδyδzρ = 0 Chia tất cả cho δyδz : px - pn + ½Fxρδx = 0 ⇒ px = pn khi δx → 0. Chứng minh tương tự cho các phương khác px =py = pz = pnSuy ra: TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC THUỶ TĨNH 2 II. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CƠ BẢN W A p n Xét lưu chất ở trạng thái cân bằng có thể tích W giới hạn bởi diện tích A. Ta có tổng các lực tác dụng lên lưu chất =0: Lực khối + lực mặt = 0: 0dApdwF Aw =−ρ ∫∫∫∫∫ Ta xét trên trục x: 0 x )p(F0 x )np(F 0 z np( y )np( x )np(F 0dw)n.p(divdwF0dApdwF x ppppxxx x xzzxyyxxx x W x w x Gauss.d.b A x w x zyx =∂ ∂−ρ⎯⎯⎯⎯ →←=∂ ∂−ρ⇔ =⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ ∂ ∂+∂ ∂+∂ ∂−ρ⇔ =−ρ=−ρ === ∫∫∫∫∫∫⇔∫∫∫∫∫ Xét tương tự cho các trục khác 0)p(grad1F =ρ−⇔ 0dw)p(graddwF0dApdwF WwAw =−ρ⇔=−ρ ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫Kết luận: III. TÍCH PHÂN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CƠ BẢN 01 01 01 01 =ρ−++⇒+ ⎪⎪ ⎪ ⎭ ⎪⎪ ⎪ ⎬ ⎫ ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ×=∂ ∂ ρ− ×=∂ ∂ ρ− ×=∂ ∂ ρ− dp)dzFdyFdxF( dz z pF dy y pF dx x pF zyx z y x zA pa pA pB hAB chuẩn 0 zB)1(pzpzconstpz:hay constpgzdp1gdz B B A A const γ+=γ+⇔=γ+ =ρ+⎯⎯ →⎯ρ=− =ρ ¾Chất lỏng nằm trong trường trọng lực: Fx, Fy=0, Fz=-g: hay: pB = pA + γhAB hay p = pa+γh (2) (1), (2) là phương trình thuỷ tĩnh TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC THUỶ TĨNH 3 ¾Chất khí nằm trong trường trọng lực, nén được: dp p RTgdzdp1gdz =−⇔ρ=− Xem như chất khí là khí lý tưởng: RT phayR T pV =ρ= Nếu biết được hàm phân bố nhiệt độ theo độ cao, ví dụ: T=T0 – az; a>0, T0 là nhiệt độ ứng với độ cao z=0 (thông thường là mực nước biển yên lặng): aR g )azT(Cp )Cln()azTln( aR gpln )azT(R dzg p dpdp p )azT(Rgdz −=⇒ +−=⇒−−=⇒ −=− 0 0 0 0 Gọi p0 là áp suất ứng với z=0: aRg aR g T pCCTp 0 0 00 =⇒= aR g T azTpp ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −= 0 0 0 Phương trình khí tĩnh: Ví dụ 1: Giải: Áp suất tuyệt đối tại mặt biển yên lặng là 760mmHg, tương ứng với nhiệt độ T=288 0K. Nhiệt độ tầng khí quyển giảm 6,5 độ K khi lên cao 1000m cho đến lúc nhiệt độ đạt 216,5 độ K thì giữ không đổi. Xác định áp suất và khối lượng riêng của không khí ở độ cao 145000m. Cho R=287 J/kg.0K 0.1695mHg= ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ −=⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −=⇒⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ −= 1 287*0065.0 81.9 aR g 0 10 01 aR g 0 0 0 p 5,216 11000*0065.05,21676.0 T azTpp T azTpp T0 là nhiệt độ ứng với độ cao z=0 (mặt biển yên lặng): Ta tìm hàm phân bố nhiệt độ theo độ cao: T=T0 – az; với a=0, 0065 Cao độ ứng với nhiệt độ T1=216,5 độ K là z1= 11000m Suy ra: 216,5=288 – 0,0065z1 Như vậy từ z0=0 đến z1=11000m, áp suất biến thiên theo phương trình khí tĩnh: 3 3 1 1 1 kg/m 0.3645.216*287 10*81.9*6.13*1695.0 RT pρRT ρ p ===⇒=Từ: TS. Nguyễn Thị Bảy - ĐHBK tp HCM -Bài Giảng CLC THUỶ TĨNH 4 Từ z1=11000 m đến z2=14500m, nhiệt độ không đổi nên: zg RT g RT 111 eCpCpln)Cln(pln g RTz p dp g RTdzdp p RTgdz 11 =⇒⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛=+−=⇒−=⇒=− −− Tại độ cao z1 ta có áp suất bằng p1; suy ra: ( ) 1 1 1 1 RT g)zz( 1 g RT
Tài liệu liên quan