Bài giảng Công nghệ enzim

Đây là nguồn enzim sớm nhất, lâu dài nhất, có chứa nhiều loại enzim nhất như: tripxin, kimotripxin, cacboxy pectidaza A và B, ribonucleaza, amilaza, lipaza. Tripxin y học phải là loại tinh chế.

pdf75 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ enzim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan