Bài giảng Đại cương về bệnh đái tháo đường

HbA1c < 7,3%: # 70% ĐH sau ăn 7,3%< HbA1c < 8,5%: # 50% ĐH sau ăn 8,5%< HbA1c < 10,2%: # 60% ĐH đói HbA1c >10,2%: #70% ĐH đói Khi HbA1c < 8.5%, mức ĐH góp phần chủ yếu là ĐH sau ăn Khi HbA1c > 8.5% mức ĐH ảnh hưởng chính là ĐH đói

ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4964 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại cương về bệnh đái tháo đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên