Bài giảng Đào tạo và phát triển - Nguyễn Hữu Lam

(Bản scan) "Để có được một lực lượng lao động và một công ty tầm cỡ thế giới, các công ty phải tạo ra và nuôi dưỡng một môi trường trong đó có việc học tập và đào tạo liên tục, không ngừng, gắn chúng với các mục tiêu chiến lược, và sự chia sẻ kiến thức trong toàn công ty. Thực hiện điều này sẽ giúp ta tạo ra và chuẩn bị cho người lao động lãnh nhiều nghĩa vụ hơn và tự giải quyết các vấn đề. Họ cần điều này để duy trì tính cạnh tranh trong ngành"

pdf22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đào tạo và phát triển - Nguyễn Hữu Lam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan