Bài giảng Định dạng văn bản trong microsoft word

1. Định dạng chữ. 2. Định dạng đoạn văn bản. 3. Sử dụng thanh công cụ định dạng. 4. Định dạng trang giấy.

pdf12 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Định dạng văn bản trong microsoft word, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG MICROSOFT WORD (Formating) Th.S Nguyễn Khắc Quốc IT-Department Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 2/117/12/2014 Chương 4b Định dạng văn bản 1. Định dạng chữ. 2. Định dạng đoạn văn bản. 3. Sử dụng thanh công cụ định dạng. 4. Định dạng trang giấy. Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 3/117/12/2014 4.1. Định dạng chữ  Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng.  Chọn menu Format  Font.  Hộp thoại định dạng font chữ sẽ xuất hiện… Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 4/117/12/2014 Hộp thoại định dạng phông chữ Phông chữ Chữ nghiêng (Italic) Đậm (Bold) Kích thước chữ (Bình thường từ 12-14.) Màu chữ Automatic - tự động Kiểu nét gạch chân (none – không gạch chân) Các hiệu ứng khác (tham khảo trong tài liệu) FONT Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 5/117/12/2014 Một số phông chữ TCVN3  .VnTime và .VnTimeH  Hay dùng nhất trong các tài liệu sử dụng bộ mã TCVN3.  .Vn3D  Chữ tiếng Việt không gian 3 chiều (3D).  .VnGothic và .VnGothicH  Chữ có đường nét uốn lượn đẹp. Các phông chữ Việt kết thúc bởi chữ H là phông chữ hoa (ví dụ .VnTimeH là phông chữ .VnTime hoa). Nếu định dạng bằng các phông chữ này thì toàn bộ chữ sẽ chuyển thành chữ hoa. Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 6/117/12/2014 Chữ hoa có dấu cấp 2.  Một số ký tự khi gõ chữ hoa có dấu (ví dụ chữ Ấ) lại bị chuyển thành chữ thường (ấ). TẠI SAO VẬY?  Tại vì: Phông chữ hiện tại không hiển thị được các chữ hoa có dấu cấp 2 - “nhiều hơn một dấu” (chữ Ấ có dấu ^ và dấu sắc).  Khắc phục: Bôi đen chữ ký tự đó rồi định dạng bằng phông chữ hoa (ví dụ .VnTimeH), hoặc: Chuyển sang dùng Unicode. Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 7/117/12/2014 4.2. Định dạng đoạn văn bản  Đoạn văn bản (paragraph) là phần nằm giữa hai dấu xuống dòng.  Đoạn 1 của văn bản tính từ đầu văn bản tới trước dấu xuống dòng đầu tiên.  Đoạn cuối của văn bản tính từ dấu xuống dòng cuối cùng tới hết văn bản. Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 8/117/12/2014 Định dạng đoạn văn bản  Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng.  Chọn menu Format  Paragraph. Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 9/117/12/2014 Hộp thoại định dạng văn bản Indent and SpacingCăn lề văn bản (Left – trái, right - phải, center - giữa, justified – căn đều) Khoảng cách tới lề (Left - tới lề trái, Right - tới lề phải) First line .. By (dòng đầu tiên thụt vào so với các dòng khác bao nhiêu) Khoảng cách tới các đoạn trước(Before) và sau (After) là bao nhiêu điểm (point) Khoảng cách hai dòng liên tiếp trong đoạn văn bản (Single – 1 dòng, 1.5 lines – 1.5 dòng) Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 10/117/12/2014 4.3. Sử dụng thanh công cụ định dạng Kiểu chữ định sẵn (Normal – Bình thường) Phông chữ Kích thước chữ In đậm (B), In nghiêng(I), Gạch chân (U) Căn lề trái, giữa, phải, đều hai phía Màu chữ Kích chuột vào mũi tên để chọn màu Bôi đen chữ, đoạn văn bản cần định dạng rồi kích chuột vào các nút hoặc chọn phông, kích cỡ chữ ở trên thanh công cụ định dạng,… Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 11/117/12/2014 4.4. Định dạng trang giấy (page setup)  Định dạng trang là xác định:  Kích thước giấy (paper size).  Lề (margins).  Hướng (orientation).  …  Hãy định dạng trang giấy trước khi soạn thảo và đặc biệt là trước khi in (print).  Chọn File  Page Setup để định dạng trang. Header/Top Left Right Footer/Bottom Chương 4b - Định dạng văn bản với Microsoft Word 12/117/12/2014 Page Setup Margins: Top/Header, Bottom/Footer, Left, Right, Gutter Orietation: Portrait (dọc), Landscape (ngang). Paper: Paper size: A4,…