Bài giảng Động học phản ứng với sự có mặt của chất xúc tác rắn

Áp dụng thuyết hấp phụ Langmuir-Hinshelwood (sử dụng cho bề mặt đồng nhất) Phương trình BET: đo bề mặt các chất xúc tác, chất hấp phụ rắn. Phương trình Temkin-Pijov: sử dụng cho bề mặt không đồng nhất.

pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Động học phản ứng với sự có mặt của chất xúc tác rắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan