Bài giảng Gia công Polymer

Công nghiệp hiện đại của các chất cao phân tử bắt đầu với sự khám phá ra kỹ thuật biến tính hoá học các polymer thiên nhiên, trong các khám pháquan trọng này là việc lưu hoá cao su và acetat hoá cellulose. Trong những năm gần đây polymer (P) tổng hợp đã chiếm vai trò chủ đạo trong công nghiệp. Với việc sản xuất được nhiều loại polymer có tính chất hoáhọc, hoá lý thay đổi, có nhiều ứng dụng trong thực tế, tổng hợp polymer đã trở thành hoạt động bậc nhất của công nghiệp hoá học.

pdf96 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3961 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Gia công Polymer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên