Bài giảng Giải phẫu - Ruột già

Vị TRÍ, KÍCH THƯỚC HÌNH THỂ NGOÀI 1. Vị trí: - Vây quanh ruột non, tạo nên khung hình chữ U ngược. - Gồm: manh tràng và ruột thừa; kết tràng lên; góc kết tràng phải; kết tràng ngang; góc kết tràng trái; kết tràng xuống; kết tràng xích-ma, trực tràng; ống hậu môn.

pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 970 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải phẫu - Ruột già, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
RUỘT GIÀ ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ Bộ môn Giải phẫu 5:21 PM 3 Vị TRÍ, KÍCH THƯỚC HÌNH THỂ NGOÀI 1. Vị trí: - Vây quanh ruột non, tạo nên khung hình chữ U ngược. - Gồm: manh tràng và ruột thừa; kết tràng lên; góc kết tràng phải; kết tràng ngang; góc kết tràng trái; kết tràng xuống; kết tràng xích-ma, trực tràng; ống hậu môn. Dr.Vu 5:21 PM 4Dr.Vu 5:21 PM 5 2. Kích thước: Dài: 1,4 – 1,8m Đường kính: giảm dần từ trên xuống dưới, ở manh tràng khoảng 7cm. Dr.Vu 5:21 PM 6 3. Hình thể ngoài: - Ba dải cơ dọc - Túi phình - Túi thừa mạc nối Dr.Vu 5:21 PM 7Dr.Vu 5:21 PM 8 CÁC PHẦN CỦA RUỘT GIÀ 1. Manh tràng và ruột thừa: Manh tràng Ruột thừa: 3 -13cm, ĐK 8mm (khong cần nhớ) Hố chậu phải Có mạc treo, di động. Mạc treo ruột thừa treo ruột thừa vào hồi tràng, bờ tự do của mạc treo này có ĐM ruột thừa. Dr.Vu 5:21 PM 9Dr.Vu 5:21 PM 13 2. Kết tràng lên: 8 – 15cm Dính vào thành bụng sau, cố định. Hợp với thành bụng sau tạo nên rãnh thành-kết tràng phải. Giữa kết tràng lên và đoạn tiếp theo (kết tràng ngang) là góc kết tràng phải, còn gọi là kết tràng góc gan. Dr.Vu 5:21 PM 14Dr.Vu 5:21 PM 15 3. Kết tràng ngang: - Chiều dài rất thay đổi, từ 35cm đến 1m, trung bình 50cm. - Treo vào thành bụng sau bởi mạc treo kết tràng ngang. Mạc treo này chia ổ bụng thành 2 tầng. - Di động. - Giữa kết tràng ngang và đoạn tiếp theo (kết tràng xuống) là góc kết tràng trái (kết tràng góc lách). Dr.Vu 5:21 PM 16 Góc kết tràng phải Góc kết tràng trái kết tràng ngang Dr.Vu 5:21 PM 17Dr.Vu 5:21 PM 18Dr.Vu 5:21 PM Dr.Vu 19 5:21 PM 20Dr.Vu 5:21 PM 21Dr.Vu 5:21 PM 22 4. Kết tràng xuống: 25 – 30cm Dính vào thành bụng sau, cố định. Hợp với thành bụng sau tạo nên rãnh thành - kết tràng trái Dr.Vu 5:21 PM 23 5.Kết tràng xích-ma: Chiều dài thay đổi, trung bình 40cm Di động Kết traøng xích ma Dr.Vu 5:21 PM 24 6. Trực tràng và ống hậu môn: Cố định Trực tràng dài 12 – 15cm, nhìn ngang sẽ cong theo chiều của xương cùng Ống hậu môn xuyên qua hoành chậu hông Dr.Vu 5:21 PM 25Dr.Vu 5:21 PM 26 1. Cấu tạo chung Như các đoạn khác của ống tiêu hóa. Riêng tầng cơ dọc chủ yếu tập trung thành ba dải cơ dọc. CẤU TẠO VÀ HÌNH THỂ TRONG Dr.Vu 5:21 PM 27 2. Manh tràng: Van hồi - manh tràng Dr.Vu 5:21 PM 28 3. Trực tràng và ống hậu môn: Van hậu môn Cột hậu môn Đường lược Đám rối tĩnh mạch trực tràng trong và ngoài. Dr.Vu 5:21 PM 29 Cột hậu môn Van hậu mônNiêm mạc ống hậu môn Dr.Vu Nếp trực tràng 5:21 PM 30 MẠCH MÁU ĐỘNG MẠCH Ruột già được cấp máu bởi ĐM mạc treo tràng trên và ĐM mạc treo tràng dưới 1. ĐM mạc treo tràng trên: Cung cấp máu cho ĐT phải (manh tràng và ruột thừa, ĐT lên, nửa phải đại tràng ngang. Dr.Vu 5:21 PM 31Dr.Vu 5:21 PM 32 2. ĐM mạc treo tràng dưới - Xuất phát từ ĐM chủ bụng. - Nhánh bên: + ĐM kết tràng trái, nối với ĐM kết tràng giữa của ĐM mạc treo tràng trên hình thành cung ĐM Riolan. + Các ĐM xích-ma + ĐM trực tràng trên Dr.Vu 5:21 PM 33Dr.Vu Chú ý: Trực tràng được cấp máu bởi 3 cặp ĐM là - ĐM trực tràng trên: từ ĐM mạc treo tràng dưới. - ĐM trực tràng giữa: từ ĐM chậu trong. - ĐM trực tràng dưới: từ ĐM chậu trong. (hệ TM trực tràng cũng tương tự) 5:21 PM Dr.Vu 34 ĐM trực tràng trên 5:21 PM Dr.Vu 35 ĐM trực tràng giữa ĐM trực tràng dưới 5:21 PM 36 TĨNH MẠCH của ruôt già - Tương tự như động mạch, về TM mạc treo tràng trên hoặc TM mạc treo tràng dưới, cuối cùng về hệ TM cửa. - TM trực tràng: TM trực tràng trên về TM mạc treo tràng dưới (về TM cửa), TM trực tràng giữa và TM trực tràng dưới về TM chậu trong (hệ chủ) nên có sự thông nối giữa hệ chủ và hệ cửa. Dr.Vu 5:21 PM 37Dr.Vu 5:21 PM 38Dr.Vu
Tài liệu liên quan