Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1 : Phép tính vi phân hàm một biến

Cho X và Y là các ttapj hợp khác rỗng. Một ánh xạ từ tập X vào tập Y là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử của X với duy nhất một phần tử của Y

pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1 : Phép tính vi phân hàm một biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên