Bài giảng Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Lịch sử của GIS • GIS TIMELINE – www.casa.ucl.ac.uk/timeline/ • Xuất phát từ bản đồ giấy • Thế kỷ 18, ngành bản đồ học phát triển • Những năm 60’ việc thành lập bản đồ có sự trợ giúp của máy tính. • Sự phát triển kéo theo của một loạt các ngành như địa chất, ruộng đất, môi trường, giao thông. • Với nhu cầu phân tích không gian của các ngành trên GIS ra đời. GIS được dùng cho một số các ứng dụng đơn giản ở Mỹ và Canada

ppt56 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3804 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan