Kỹ năng viết thư và sử dụng email trong giao tiếp

Nên sắp xếp ý tứ theo kiểu suy diễn, tức là đưa ý chính lên đầu rồi thuyết minh bằng các chi tiết. Cấu trúc này được sử dụng trong các loại thư: thư khiếu nại và thư đặt hàng

ppt28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 5319 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ năng viết thư và sử dụng email trong giao tiếp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan