Bài giảng Hàm số thực theo một biến số thực

Trong chương này, bằng cách dùng khái niệm về giới hạn của dãy số, chúng ta sẽ khảo sát khái niệm giới hạn, tính liên tục và tính khả vi của một hàm số trong phần 1, 2 và 3. Cuối cùng, các hàm số sơ cấp cơ bản được giới thiệu và khảo sát trong phần 4.

pdf35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hàm số thực theo một biến số thực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên